17APR2019

Pressmeddelande: Arena för tillväxt

Den 9 maj är du som söker mark eller lokaler i Upplands-Bro kommun välkommen till Arena för tillväxt på Bro Park. Genom Arena för tillväxt sammanförs fastighetsägare och exploatörer med dig som söker en etablerings- eller expansionsmöjlighet i kommunen.

Vid Arena för tillväxt har du möjlighet att träffa tio av kommunens fastighetsägare. Träffen är ett utmärkt tillfälle för dig som önskar köpa eller hyra mark och lokaler samt hitta olika former av logistiklösningar i Upplands-Bro.

Vidare berättar kommunens planchef Henric Carlsson om pågående och kommande planer i kommunen.

- Expansionstakten i Upplands-Bro är mycket hög och vi upplever ett fortsatt stort intresse för företagsetableringar i kommunen. Genom Arena för tillväxt skapas ett nytt forum där fastighetsägare och företag som söker mark och lokaler kan träffas, säger Marcus Nybom, näringslivschef på Upplands-Bro kommun.

- Upplands-Bro växer och med Arena för tillväxt vill vi öka insynen i vad som är på gång i kommunen och samtidigt ge olika intressenter möjlighet att träffas och skaffa sig ökad kunskap om möjligheterna som finns i kommunen, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

För mer information och anmälan

www.upplands-bro.se/arena2019

Tid: 9 maj 2019, kl. 15-18
Plats: Bro Park, Önsta Allé 1

Kontaktpersoner

Nassim Nyholm
Näringslivsutvecklare
nassim.nyholm@upplands-bro.se
08 - 518 32 208

Marcus Nybom
Näringslivschef
marcus.nybom@upplands-bro.se
08 - 518 32 159

Relaterade nyheter

  • 21 NOV 2019
    Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) inledde morgonen med att hälsa alla välkomna och tackade Ragn-Sells för att de "öppnade portarna". Företaget öppnar portarna är ett koncept som arrangeras ett par gånger per år. 
  • 18 NOV 2019
    Thomas Söderholm, platschef till Edström Logistics AB, berättade om företaget och visade upp verksamheten för kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M), politiska sekreterare Marcus Sköld, näringslivschef Marcus Nybom och näringslivsutvecklare...
  • 15 NOV 2019
    Torsdagen den 14 november besökte kommunens näringslivsstab Hackholmssund Konferens tillsammans med kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Kjos (M). Besöket är ett av många planerade besök som genomförs för att starta en dialog om förutsättningarna...