1FEB2019

Upplands-Bro kommun inrättar kvalitetspris

Vid Gymnasie- och arbetslivsnämndens möte den 31 januari 2019 beslutade en enig nämnd att inrätta ett kvalitetspris för verksamheter inom nämndens område. Pristagare kan vara en enskild medarbetare, en verksamhet, en avdelning eller ett arbetslag som upplevs tillföra ”det lilla extra”.

Gymnasieelever ler mot kameran

Foto: Mostphotos

Den totala prissumman per år uppgår till 30 000 kronor som ska användas för att utveckla verksamheten ytterligare. Vinnaren eller vinnarna utses av en jury bestående av representanter för de politiska partierna i nämnden, utbildningschefen, avdelningschefen för vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten samt representanter från utbildningskontoret. Kvalitetspriset delas ut i september varje år.

– Under flera år har det pedagogiska priset deltats ut till verksamheter inom utbildningskontorets verksamheter. Utdelningen av det priset har lett till ett fantastiskt utvecklingsarbete inom grundskolor och barnomsorg. Vi är därför väldigt glada att ett kvalitetspris som på liknande vis kan delas ut till verksamheter inom gymnasieskola och vuxenutbildning instiftas, säger Kaj Söder, utbildningschef i Upplands-Bro kommun.

Alla som arbetar inom Gymnasie- och arbetslivsnämndens verksamheter kan lämna nomineringar på lämpliga kandidater till kvalitetspriset. Kriterierna för nominering är följande:

 • Utvecklar arbetssätt och metoder
 • Skapar förändring genom nytänkande och kreativitet
 • Bidrar till olika former av samarbete
 • Anpassar verksamheten utifrån behov och förutsättningar

– Vi är glada att kunna stötta något eller några av de utvecklingsprojekt eller initiativ som medarbetare inom Gymnasie- och arbetslivsnämndens verksamheter driver. Att ge medarbetare möjlighet att utvecklas inom sin profession är en viktig del av den verksamhetsutveckling vi vet är så viktig för att uppnå önskade resultat, säger Lisa Edwards (C), ordförande i Gymnasie- och arbetslivsnämnden.

Relaterade nyheter

 • 21 JAN 2019
  Under 2018 har kommunen gjort en stor satsning på att höja kompetensnivån bland kommunens anställda barnskötare utan barnskötarutbildning. Den 17 januari hade utbildningskontoret bjudit till examensfest med diplomutdelning och tal,...
 • 18 JAN 2019
  Under onsdagen arrangerade Upplands-Brogymnasiet sin traditionsenliga ”Gymnasiedag” för alla niondeklassare på kommunens egna grundskolor. Eleverna fick besöka gymnasiet och delta i ett fullspäckat program med syfte att förbereda dem...
 • 20 DEC 2018
  De senaste åren har användningen av digitala verktyg ökat inom förskolorna i kommunen såväl som i landet. I syfte att göra förskolans undervisning mer tillgänglig för alla barn och även att förbereda inför det digitaliseringsuppdrag...