8NOV2018

Enkla och kreativa lösningar ger resultat i integrationsarbete

Förrförra veckan uppmärksammades 50-årsjubileumet av Komvux på Stockholm Waterfront. På scenen stod bland annat Rafif Makboul, integrationschef och Tomas Stens, chef för centrum för vuxenutbildning, arbetsmarknad och näringsliv, för att berätta om kommunens integrationsarbete.

Tomas Stens, chef för centrum för vuxenutbildning, arbetsmarknad och näringsliv och Rafif Makboul, integrationschef.

– Genom att sätta individen i fokus, samarbeta med civilsamhället och näringslivet och snabbt få in nyanlända i ett socialt sammanhang har vi skapat goda förutsättningar för en god etablering, jobb och utbildning, säger Rafif Makboul, integrationschef, Upplands-Bro kommun.

Kommunens målsättning är att finnas med från första dagen – och hela vägen till etablering i samhället.

”Enkelt och effektivt”

”Integration och nyanländas lärande” – så löd rubriken på kommunens föredrag under jubileet. Evenemanget anordnades av Skolverket och lockade 500 deltagare.

Från scenen berättade Tomas Stens, rektor på Vuxenutbildningen, om kommunens jobbspår. Ett jobbspår är en yrkesinriktad SFI-utbildning där språkkunskaper kombineras med yrkesutbildning och praktik. Sammanlagt finns jobbspår inom tre yrkeskategorier – vård- och omsorg, restaurang- och caféverksamhet och lager- och logistik.

Konceptet har kommunen tagit fram tillsammans med Vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen och näringslivet. Målet är anställning eller fortsatta studier efter avslutad utbildning.

– Upplägget är lika enkelt som det är effektivt, upplyser Tomas.

Bäst i Sverige

Siffror från Arbetsförmedlingen visar att i Upplands-Bro har 67,4 procent kommit ut i arbete eller CSN-berättigade studier, 90 dagar efter etableringsuppdraget (de två första åren i Sverige).

Siffror som Susanne Wikström, biträdande enhetschef på Arbetsförmedlingen, vill framhäva.

– Arbetsförmedlingens målsättning är att 40 procent av alla nyanlända ska ha kommit ut i arbete eller studier efter etableringsuppdraget. I Upplands-Bro ligger siffran på 67,4 – vilket är exceptionellt bra, säger Susanne.

Ett specifikt område som Susanne vill lyfta fram är kommunens genustänk i integrationsarbetet. I Upplands-Bro är det i princip lika många män som kvinnor som fått jobb eller påbörjat CSN-berättigade studier efter etableringsuppdraget. Ett resultat som placerar kommunen i topp bland Sveriges kommuner.

– Upplands-Bro är bäst i Sverige när det kommer till könsfördelningen bland nyanlända som lyckat etablera sig. Det individanpassade arbetssättet och det nära samarbetet med Arbetsförmedlingen och näringslivet har gett resultat, konstaterar Susanne.

En paketlösning

Tomas Stens tror också att det finns flera anledningar till de positiva siffrorna. Det individanpassade tankesättet och kombinationen av språk- och -yrkesinlärning är två viktiga erfarenheter. Dessutom är integrationsarbetet prioriterat i kommunen.

– En annan framgångsfaktor är att vi jobbar nära arbetsgivare som behöver rekrytera. Företaget presenterar sitt rekryteringsbehov och vi hjälper till med matchning. Hos oss får kandidaterna också hjälp med att skriva CV och förberedelser inför intervju. Det blir en paketlösning för alla inblandade, förklarar Tomas.

Jobbspår – en motorväg

Just nu jobbar Tomas och vuxenutbildningen ihop med integrationsenheten med ett nytt koncept – SFI at work – ett initiativ för att hitta språkpraktikplatser för elever som går på SFI för att lära sig svenska. Kort sagt går upplägget ut på att eleven, precis som med jobbspåren, spenderar en del av tiden på en praktikplats och en del i skolbänken.

Målet är att snabbare få ut SFI-elever i arbetslivet. Elever matchas specifikt mot företag och Tomas uppmanar företag att anmäla sitt intresse.

– Vi söker fler företagare som behöver praktikanter och som kan bidra till att våra nyanlända får lära sig svenska snabbare för att sedan antingen få arbete direkt, eller gå in i något av Jobbspåren. Dessa är motorvägar för att snabbare komma in på arbetsmarknaden, avslutar Tomas.

Sociala sammanhang

En viktig faktor för att snabbt komma in i samhället är sociala sammanhang.

– Sociala sammanhang är en nyckel för att komma in i det svenska samhället. Förutom kontakter och ökade förståelse för Sverige, utvecklas språket i snabbare takt, säger Rafif.

Kommunen anordnar bland annat språkcaféer i samarbete med Röda Korset, Skoga kyrka och Upplands-Bro volontärer, språkträffar på öppna förskolan – där föräldralediga kan praktisera språket ihop med sina barn, kvinnonätverk och träffar med Upplands-Bro vänner ett nätverk där nyanlända får kontakt med Upplands-Brobor. 

Språkövning på öppna förskolan (Foto: Åsa Sjöström)

Integration i fokus på Almedalen

Kommunens sätt att jobba med integration uppmärksammades på Almedalen i somras av organisationen Vuxenutbildning i samverkan (VIS). Kommunens seminarium, där både Rafif och Tomas deltog, ledde till en inbjudan till Komvux 50-årsajubileum.

– Vi ser positiva resultat av vårt arbete och vi är på god väg. Även om vi fortfarande har mycket jobb kvar framför oss, säger Rafif.

Relaterade nyheter

Upp