26JUN2018

Medborgardialog: Vi vill veta vad du tycker om Viby

Upplands-Bro kommun vill veta vad du tycker om Viby, området vid Brunna-rondellen, där det tidigare fanns en stormarknad (Coop).

Skicka in dina svar senast 9 september.

Hur har du använt platsen tidigare och hur vill du använda den i framtiden?

Upplands-Bro kommun tillsammans med fastighetsägaren Genova utvecklar platsen och vi behöver dina svar för att få mer kunskap om hur vi kan utforma en plats som tilltalar många.

Dela med dig av dina åsikter genom att fylla i enkäten som du hittar via webbadressen nedan. Om du inte har tillgång till egen dator är du välkommen att använda kommunens lånedator i kommunhuset. 

Vi behöver dina svar senast 9 september.

Tack för din medverkan!

Medborgardialog: Viby

Relaterade nyheter