14DEC2017

Kom ihåg att skotta fram ditt sopkärl

Vintern har äntligen kommit! Visst är det vackert när snön ligger som ett omfamnande bomullstäcke? Men snö och halka kan försvåra sophämtningen på vintern. Kom ihåg att skotta fram ditt sopkärl inför tömningsdag.

Tack för att du skottar fram ditt sopkärl inför tömningsdag.

Halka och snövallar försämrar framkomligheten för sopbilar och gör det svårt för personalen att dra fram sopkärl till sopbilen.

För att underlätta sophämtningar och säkra tömning av ditt kärl ska du göra följande inför tömningsdagen:

 • - Skotta rent från snö runt sopkärl
  - Skotta bort snövallar och halkbekämpa vägen fram till sopkärl
  - Ta bort snö från sopkärlets lock.

 

Om du missar att skotta

Sopkärl som inte är nåbara på grund av snö kommer inte att tömmas. I sådant fall ska kärlen tömmas vid nästa ordinarie hämtning. Om kärlet inte räcker till finns det möjlighet att ställa en extra säck bredvid sopkärlet, efter förbeställning. En extra tömning kan även beställas mot särskild avgift enligt avfallstaxa.

Relaterade nyheter

 • 11 OKT 2018
  Enköpingsvägen förbi Kungsängen centrum är nu åter öppen för genomfartstrafik. Vägen stängdes i våras med anledning av E.ON:s grävarbete med den nya stora fjärrvärmeledningen.
 • 6 SEP 2018
  Under perioden 15 oktober - 30 april står kommunen beredd att snöröja och halkbekämpa. För att möjliggöra detta behöver vi ta bort alla hindren som finns på kommunala vägar.
 • 21 JUN 2018
  Snart inleder E.ON nästa steg i arbetet med att gräva ned den nya fjärrvärmeledningen genom Kungsängen. Enligt den preliminära tidplanen kommer sträckan mellan korsningen Kungsvägen/Enköpingsvägen och infartsparkeringen på Enköpingsvägen...