25OKT2016

Karttekniker från Kina besökte Upplands-Bro

Vad har kommunen för kartprogram? Hur används det? Det var en grupp karttekniker från Jinagxi provinsen i Kina intresserade av när de besökte Upplands-Bro.

Maria Johansson, kommundirektör, hälsade besökarna välkomna. Till höger Mingyu Wang som tolkade.

Gruppen, 20 karttekniker från Bureau of Surveying, Mapping and Geoinformation, har besökt några kommuner i Stockholmsområdet och Lantmäteriet i Gävle för att få hämta in kunskaper som de kan använda i sitt vardagliga arbete.

Inledningsvis fick gästerna en kort presentation om kommunen av kommundirektör Maria Johansson.

– Vi är en av de mest växande kommunerna i Stockholms län. 30 procent av invånarna har utländsk bakgrund och kommer från ungefär 90 länder, berättade Maria.

Kommunen har vuxit med nästan 1 000 invånare det senaste året vilket ställer stora krav och ger stora investeringsbehov inom äldreomsorg, skolor, förskolor, vägar och gator.

Det i sin tur innebär bland annat att kommunen har stort behov av bra kartunderlag när till exempel nya bostadsområden ska planeras.

Mathias Rantanen, chef för Samhällsbyggnadskontoret, berättade om vilka olika karttjänster som kommunen har tillgång till.

– Statliga Lantmäteriet är vår största och viktigaste partner för utbyte av kartfakta, berättade Mathias Rantanen.

Det finns en mängd olika kartor och flygfoton som används. Tack vare utvecklad teknik ger nya kartor och flygfoton en allt bättre exakthet. Till exempel ger vissa flygfotonerna en upplösning på åtta centimeter. Dessa används bland annat vid uppdatering av kartor.

Det och en hel del ytterligare fick gästerna information om under besöket.

Relaterade nyheter