Upphandling

Person signerar ett dokument.

Upplands-Bro kommun gör varje år ett stort antal upphandlingar. Kommunen har en upphandlingspolicy som beskriver hur kommunens upphandlingsverksamhet ska bedrivas.

Om upphandling

Kommunens upphandlingar genomförs i huvudsak i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen reglerar i stort sett all offentlig upphandling. Det innebär att kommuner, landsting, statliga myndigheter med flera ska följa lagen vid bland annat anskaffning, köp och leasing av varor, tjänster och entreprenader.

Kommunen har även beslutat om att lag om valfrihetssystem (LOV) ska gälla för vissa tjänster. Det handlar om hemtjänst, ledsagare, avlösare, särskillt boende och äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden.


Annonserade upphandlingar

Kommunen använder av sig Kommers för att annonsera upphandlingar.

Emellanåt samarbetar kommunen med andra upphandlande myndigheter och inköpcentraler. Vid större gemensamma upphandlingar ansluter sig kommunen ofta till SKL Kommentus Inköpscentrals upphandlingar.

EU-upphandlingar ska även annonseras i Tenders Electronic Daily (TED). Kommunen annonserar EU-upphandlingar via Kommers som därigenom visas på kommunens annonsplats.


Upphandlingar av kommunens bolag

Upphandlingar som görs av kommunens bolag annonseras av respektive bolag. För mer information om bolagens upphandlingar kontakta Upplands-Bro Kommunfastigheter AB (aktiebolag) och AB Upplands-Brohus.

Upp