Information till företag med anledning av coronaviruset

Coronavirus

Flera åtgärder som vidtagits av regeringen för att stötta svenska jobb och företag genom krisen har förlängts. Det handlar bland annat om korttidspermittering, anstånd med skatteinbetalningar, omställningsstöd och omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.

Senast uppdaterat den 25 februari


Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Stödet förlängs året ut och under januari-februari samt mars-april 2021. Det bli en ny ansökningsomgång för förlängningen. Nyföretagarcentrum Upplands-Bro har öppnat Corona-hjälpen igen.

Kommande näringslivsträffar arrangerade av Upplands-Bro kommun

Näringslivsavdelningen ordnar olika typer av näringslivsträffar.

Upplands-Bro kommun följer utvecklingen av coronaviruset och håller sig till de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren ger. Har du några frågor kring träffarna är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Kontaktuppgifter finns under rubriken kontakta näringslivsavdelningen nedan.


Kommunens information med anledning av coronaviruset


Länkar

Kontakta näringslivsavdelningen

Har du några frågor eller funderingar så är du givetvis varmt välkommen att kontakta oss.

Kontaktpersoner och kontaktuppgifter till näringslivsavdelningen

Upp