Sommarsimskola 2019

Upplands-Bro kommun bjuder liksom tidigare år in barn och ungdomar till sommarsimskola i Bro simhall. I år prioriteras barn födda år 2006–2012.

Sommarsimskolan kommer att hållas 17–28 juni, på vardagar, midsommarafton borträknad. Varje lektionspass omfattar 45 minuter, det är nio lektionstillfällen och anmälda barn kommer att delas in i grupper med hänsyn till angiven simkunnighet. I nybörjargrupperna kommer vi att ta emot max fem barn per simlärare.

Avgiften för barn som deltar är 690 kronor. Sista anmälningsdag är den 4 juni. Avgiften betalas till simhallens reception och ska vara simhallen tillhanda senast den 9 juni.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)