Terminer och avgifter

Höstterminen 2021

30 augusti - 10 dec

Vårterminen 2022

12 jan - 31 maj

Observera att kulturskolornas terminer är något kortare än grundskolans.

Avgifter

Terminsavgiften är 900 kr, utom för specifika lekinriktade kurser där avgiften är 600 kr/termin.

Avgiften avser per kurs, deltagare och termin.

Terminsavgiften, som betalas per termin, återbetalas ej. För mer information, vänligen kontakta aktuell kulturskola.

Debitering

Faktura på terminsavgiften skickas ut under terminen. Om eleven påbörjar undervisningen men väljer att sluta under pågående termin, så betalar vi inte tillbaka eller reducerar avgiften.

Elev som vill sluta ska i god tid meddela det till aktuell kulturskola.

Hyra instrument

Den kommunala Kulturskolan i Upplands-Bro erbjuder uthyrning av stråk- och blåsinstrument. Du får hyra i två terminer och instrumenthyran är 250 kr/termin.

När du hyr ett instrument av Kulturskolan skriver du på en ansvarsförbindelse. Du förbinder dig att ta god hand om instrumentet och att du ersätter eventuella skador eller förlorat instrument. Kulturskolan har ingen särskild försäkring för varje instrument, så kontrollera vad som gäller hos just ditt försäkringsbolag.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp