Svalgarns naturreservat

Svalgarns naturreservat är en ö i norra Björkfjärden. På ön finns gammal naturskog, sällsynta svamparter samt ett rikt insekts- och fågelliv.

Klicka på bilden för att få upp en interaktiv karta över Svalgards naturreservat i ett nytt fönster.

Klicka på kartbilden för att få upp en interaktiv karta i ett nytt fönster.

Upplands-Bro kommun sköter om Svalgarns naturreservat. Reservatet är en moräntäckt ö i norra Björkfjärden, ungefär sju kilometer väster om Bro. Ön är bevuxen med gammal naturskog, i huvudsak barrskog med gamla träd, lågor och torrträd. Runt stränderna finns alstrandskog.

På Svalgarn finns flera sällsynta svamparter, ett rikt insektsliv och häckande fiskgjuse och rördrom.

Syftet med naturreservatet är att bevara naturskogen och dess växt- och djurliv samt att göra området tillgängligt för allmänheten. Området är Natura 2000-skyddat.

Fråga oss
Upp