Lejondals naturreservat

Lejondals naturreservat är ett naturskönt område där du kan bada, övernatta i vindskydd eller plocka svamp och bär.

Klicka på kartbilden för att få upp en interaktiv karta över Lejondals naturreservat i ett nytt fönster.

Klicka på kartbilden för att få upp en interaktiv karta i ett nytt fönster.

Lejondals naturreservat är ett reservat som kommunen har tillsyn över. Området ligger cirka 4 kilometer nordost om Bro centrum.

Reservatet har främst bildats för friluftslivet så att vi lätt ska kunna njuta av naturen.

Hällkana friluftsområde

I reservatets västra del ligger Lejondalssjön med sina sandstränder och klipphällar.

Vid Hällkana friluftsgård finns det badplats med badbryggor, grillplatser, ett tillgänglighetsanpassat grillhus och stora ytor för bollspel och lek. Det finns motionsspår, strövstigar och vandringsleder i området.

Vintertid är en skridskoslinga plogad på sjön och det finns anlagda skidspår i motionsspåret.

I norr betas ängsmarkerna för att den fina ängsfloran ska vara kvar. I reservatets sydvästra del finns det en biotopskyddad gammelskog. Här finns bär och svamp och man kan få se vilda djur som exempelvis dovhjort, rådjur, älg och småvilt som hare och räv.

Fråga oss
Upp