Broknapparnas naturreservat

Broknapparnas naturreservat är en samling öar med lundartad flora och gamla lindar som är viktiga för insekter. Många fåglar häckar på öarna.

Klicka på bilden för att öppna en interaktiv karta i ett nytt fönster.

Broknapparnas naturreservat är ett statligt reservat. Det betyder att det är Länsstyrelsen i Stockholms län som har ansvar för reservatet. Området består av fyra öar: Lindholmen, Rönnskär och de två Broknapparna. Öarna ligger i Mälaren cirka fem kilometer sydväst om Kungsängen.

Reservatet bildades dels för det rörliga friluftslivet så att det ska vara tillåtet att besöka öarna, men också för de speciella naturvärden som finns på öarna. På öarna finns det kala bergspartier med karga tallbestånd och ädellövskog med rik lundflora. På Rönnskär finns en ovanlig blomflugeart som är knuten till gammal skog.

Öarna har stor betydelse för fågellivet. Fiskgjuse och ett femtiotal fisktärnor häckar regelbundet på öarna.

Fråga oss
Upp