Broängarnas naturreservat

Broängarna är ett område med strandängar och hagmarker några kilometer sydost om Bro. Området är ett av Stockholms mest fågelrika områden. Dessutom är Brovikarnas mjukbottenområden viktiga yngelkammare för fisk och sällsynta vattenväxter.

Klicka på kartbilden för att få upp en interaktiv karta i ett nytt fönster.

Klicka på kartbilden för att få upp en interaktiv karta i ett nytt fönster.

Broängarnas naturreservat är ett kommunalt reservat och Novus ansvarar för skötseln. Området består av strandängar, hagmarker och Brovikens mjukbottnar. Brovikarna som är en del av Broängarnas naturreservat är ett Natura 2000-område, som är EU:s skydd för vissa naturtyper. Området ligger några kilometer sydost från Bro samhälle, vid Mälaren. Reservatet bildades för att skydda det rika fågellivet och sällsynta vattenväxter. Strandängarna betas sommartid för att växter och djur som behöver betade marker ska trivas.

230 fågelarter

Många fåglar häckar och rastar i reservatet. Broängarnas naturreservat är ett av Stockholms mest fågelrika områden där omkring 230 olika arter har registrerats.

Den 29 kilometer långa Upplands-Broleden går genom reservatet och det finns en 3 kilometer lång kultur- och naturstig som börjar vid reservatsparkeringen och slutar vid Hästholmen. Det finns sittbänkar, grillplatser och ett fågeltorn utmed stigen.

Fråga oss
Upp