Motionsspår

Elljusspår

Tibblehöjden

1,9 km. Servicebyggnad med dusch och bastu som är öppen under sommaren. För information, Tel: 08-581 690 00.

Bro centrum

2,0 km. Omklädningsrum och dusch i Brohuset.

Tel: 08-581 690 99.

Hällkana

2,9 km. Servicebyggnad med dusch och bastu.

Öppen på helgerna.

För information om öppettider, tel: 08-582 470 41.

Spår utan elljus

Lillsjön/Örnässjön

1, 3 och 6,2 km.

Gröna Dalen Brunna

Motionsslinga, 4,1 km.

Livgardet, Brunna

1,5 - 10 km på övningsfältet.

Servering, dusch och bastu vid Soldathemmet.

Öppet måndag-fredag 8-21, tel: 08-581 711 40.

Karta

De flesta ovanstående spår finns med i Upplands-Broledens broschyr Pdf, 1 MB. 

Upp