Fiske

Mälaren

I Mälaren har alla rätt att fiska med handredskap, även på enskilt vatten. Handredskap är metspö, kastspö, pilk, pimpel och liknande redskap som är utrustade med lina och högst tio krokar. Man får fiska från land och med båt men fiskemetoden som sådan får inte kräva användning av båt.

Örnässjön, Lillsjön och Lejondalssjön

Mete, som är fiske med mask, flöte och toppknuten lina, är tillåtet i dessa sjöar från de stränder som kommunen äger. I övrigt gäller inte fritt handredskapsfiske i dessa sjöar.

Även här finns möjlighet till fiske med andra redskap på arrenderat vatten. För detta krävs medlemskap i Bro respektive Kungsängens Sportfiskeklubb eller fiskekort.

Fiskekort

Du kan köpa fiskekort vid OK/Q8 i Kungsängen och Stockholms Fiske & Fritid i Bro. Fiskekortet gäller för Lillsjön och Örnässjön. För Mälaren behövs ett speciellt kort för trolling, dragrodd och angel samt för kräftfiske.

För mer information & kontakt

Bro Sportfiskeklubb

Adress: Ginstvägen 8, 197 34 Bro

Tel: 08-582 469 89 eller 070-208 80 30

Kungsängens Sportfiskeklubb (KSFK)

E-post: info@ksfk.nu

Tel: 073-037 55 83


Upp