Björknäs

Björknäs är en badplats vid Mälaren som ligger cirka 6 kilometer från Bro centrum. Badplatsen sköts av First Camp.

Björknäs badplats

Foto: Helena Hjellström

Färdbeskrivning

Följ vägen förbi Bro Kyrka. Efter drygt en kilometer finns en korsning med skylt mot Ådö

Badplatser och kvalitet på badvatten i Upplands-Bro

Kontaktuppgifter First Camp

Servicechef.Bjorknas@firstcamp.se
Kontakperson: Sven Ullbrant 070-3667775

Upp