Aktivitetsparken i Bro

Råbyplan ska bli en aktivitetspark för spontanidrott och kulturaktiviteter. Skissförslaget på parken grundar sig på önskemål från kommunen invånare och föreningsliv.

Byggstart

Upphandlingen av aktivitetsparken är klar. Byggstart planeras under våren 2019 och arbetet med parken beräknas ta ca 8 månader.

Har du frågor om parken - skriv till Lars Björketun på Kultur- och fritidskontoret.

Bakgrund

Kultur- och fritid har tillsammans med föreningsliv, kommuninvånare och anlitade arkitekter bestämt utformningen av aktivitetsparken. Parken ska ligga på Råbyplan i Bro. Här kan du se skissen. Skissen grundar sig på medborgardialoger, omvärldsbevakning och samarbete med invånare och föreningsliv.

Målet med parken är att den i första hand ska attrahera kommunens barn och ungdomar – oavsett ålder, kön, fritidsintresse etc. Parken ska bli en trygg och välkomnande plats för alla.