Starta förening

För att bilda en förening krävs ett antal personer med ett gemensamt intresse. Tillsammans bildar de en förening och åtar sig uppgifter inom den. En förening är bildad när den valt en styrelse, har skrivna stadgar och ett namn. En förening behöver inte registreras. Den behöver inte heller ha ett organisationsnummer. Det enda den behöver ha är i princip stadgar, styrelse och ett urskiljbart namn.

De föreningar som vill ha bidrag eller annat stöd av Upplands-Bro kommun måste dock skaffa ett organisationsnummer, registreras och godkännas. Ansökan om organisationsnummer kan göras på Skatteverkets webbplats.

Upp