Årets Upplands-Broförening

Nominera din förening till Årets Upplands-Broförening!

Fram tills den 31 maj 2022 är det öppet för nominering av föreningar som under året har gjort en värdefull insats för föreningslivet och/eller Upplands-Bro. För att kunna nomineras måste föreningen både ha sitt säte och vara verksam i Upplands-Bro kommun.

Nominering samt motivering görs via e-tjänsten. Priset delas ut på Kultur- och fritidsnämndens sammanträde i september 2022.

Nominera en förening

Om priset

2020 fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut om att införa pris till Årets Upplands-Broförening. Priset ska tilldelas en välkänd och godkänd förening enligt Kultur och fritidsverksamheten och som gör en värdefull insats för föreningslivet och/eller Upplands-Bro kommun i stort. Priset ska stimulera och utveckla föreningslivet.

Årets Upplands-Broförening 2021

Mattias Peterson (C), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med Fredrik Nordbäck, Tibble Sjöscouters kårordförande.

Mattias Peterson (C), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med Fredrik Nordbäck, Tibble Sjöscouters kårordförande.

Tibble Sjöscoutskår är året Upplands-Broförening 2021 med följande motivering:

Med ett stort engagemang har Tibble Sjöscouter gjort skillnad för många unga under pandemin. I stället för att ställa in sina aktiviteter flyttade sjöscouterna omedelbart ut sin verksamhet, oavsett väder. Föreningen har trots pandemin hittat sätt att engagera fler ledare och föräldrar än någonsin och medlemsantalet har ökat. Under det gångna året har barn och ungdomar erbjudits stunder av normalitet under de särskilda förhållanden som rått på grund av Covid-19.
Förutom en tydlig värdegrund som genomsyrar föreningen har deltagare från föreningen genomfört och bidragit i kultur- och fritidskontorets utbildningsprojekt Förening för alla.

Hitta snabbt

Upp