Ombudsman och visselblåsartjänst

2018 öppnade Riksidrottsförbundet två nya tjänster som ett led i arbetet med att skapa en trygg idrott. Idrottsombudsmannen ger råd och stöd om du misstänker att någon bryter mot idrottens värdegrund. Via visselblåsartjänsten kan du anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten, till exempel ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier.

Den som misstänker missförhållanden ska alltid vända sig till sin förening och sitt specialidrottsförbund i första hand. Om misstankarna inte tas om hand på ett bra sätt finns visselblåsartjänsten och idrottsombudsman som förstärkta insatser, där Riksidrottsförbundet kan bidra med stöd, råd och utredningar.

Länk till Riksidrottsförbundet

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp