Lotteritillstånd

Om din förening tänker sälja lotter behöver ni känna till vilka bestämmelser som finns. Här får du en kort beskrivning av vad som gäller för olika lotterier.

Vem kan ordna lotteri?

För att anordna lotteri krävs behörighet. Som behörig räknas en svensk juridisk person som är en ideell förening och vars syfte är att främja ett allmännyttigt ändamål i Sverige. Föreningen ska ha varit verksam under minst 2 år.

Vad gäller för olika sorters lotterier?

Vissa lotterier behöver registreras och för andra lotterier krävs tillstånd. Det beror på hur stort lotteriet är. Om din förening ska anordna en eller flera lotterier, där det totala insatsbeloppet är högst 20 basbelopp, cirka 900 tkr, över en treårsperiod, ska föreningen ansöka om ett tillstånd för registrering. Detta kallas § 17-lotteri. Om din förening ska anordna ett enda stort lotteri och insatsbeloppet är högre en 20 basbelopp ska föreningen söka tillstånd. Detta kallas § 16-lotteri.

Måste man alltid ha tillstånd?

En ideell förening som är behörig att anordna lotteri behöver inte ansöka om registrering eller tillstånd vid mindre lotterier i samband med aktiviteter eller sammankomster som föreningen anordnar eller deltar i. Detta kallas § 19-lotteri. Lottpriset får vara högst 1/6000 basbelopp (ca 7 kr) och högsta vinst högst 1/6 basbelopp (ca 7.500 kr). Lotterna får endast säljas på platsen för aktiviteten eller sammankomsten.

Var söker man tillstånd?

Upplands-Bro kommun, Kultur- och fritidsnämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier inom Upplands-Bro kommun. Om lotteriet säljs inom 2 eller flera kommuner inom länet är det Länsstyrelsen som ger tillstånd. När det gäller rikslotterier är Spelinspektionen tillståndsmyndighet.

Hur söker man tillstånd?

Ansökan om tillstånd och registrering för lotterier inom Upplands-Bro kommun görs på särskild blankett. När föreningen fått sitt tillstånd utgår en tillståndsavgift på 300 kr.

Hur går kontrollen till?

Föreningen utser en lotteriföreståndare och kommunen tillsätter en lotterikontrollant. Dessa ska, i god tid innan lotteristart, komma överens om detaljer kring lotteriet.

Kontrollantens uppgift är bland annat att se till att lotteriet sköts på ett riktigt sätt så att lottköparna kan vara säkra på att allt gått riktigt till. De hjälper också föreningen med tips och goda råd. Kontrollanten gör vinstdragning och hela lotteriet ska efter försäljningstidens utgång redovisas till kontrollanten.

Vill du veta mera?

Du har nu fått en kort beskrivning av vad som gäller för olika lotterier. Kontakta gärna Lars Björketun på Kultur- och fritidskontoret om du vill veta mera, 08-581 69 000 eller lars.bjorketun@upplands-bro.se. Information om lotterilagen finns på www.spelinspektionen.se


Upp