Minska spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner

Upplands-Bro kommun arbetar aktivt för att minimera spridningen av mikroplaster till naturen. Det handlar bland annat om att minska spridningen av gummigranulat från kommunens konstgräsplaner.

Nyttjandet av Upplands-Bros konstgräsplaner är stort och våra konstgräsplaner används både i organiserad föreningsverksamhet och till spontanidrott. Fördelen med konstgräs är att man kan spela fotboll året runt. Det uppskattade antalet speltimmar per år för en konstgräsplan är 2 000–2 500 året runt, jämfört med en naturgräsplan som bara kan nyttjas 200–400 timmar under april - oktober.

Gummigranulatet finns i konstgrässystemet för att stödja konstgrässtråna så de inte knäcks samt för att ge bra spelegenskaper.
Tyvärr hamnar en del av granulatet i naturen, och det vill vi förhindra. Det kan fastna på spelarnas kläder och skor, och kan även spridas via dagvattenbrunnar när det regnar eller vid planskötsel.

Tecknad figur som säger "Låt mig och mina granulatpolare få stanna på planen".

Vad gör Upplands-Bro kommun för att minska spridningen?

  • Vi har installerat granulatfällor i dagvattenbrunnarna för att på så sätt samla upp granulatet och förhindra att det sprids vidare ut i dammar och vattendrag. Vid tömning av fällan återförs granulatet till planen.

  • Borststationer för att borsta av skorna finns vid planutgångarna, tillsammans med informationsskyltar som uppmanar alla att borsta av sig noggrant.

  • Staketbrädor eller gummilister finns eller planeras att sättas upp längst ner på staketen för att förhindra spridningen genom nätstängslen.

  • Information till föreningar om hur vi tillsammans kan minska spridningen, så att de i sin tur kan sprida informationen vidare till spelare, ledare och föräldrar.

  • Vintertid sker snöröjning av planerna på så sätt att snön läggs på en asfaltsyta eller annan avsedd plats, så att vi enkelt kan återföra granulatet till planerna när snön har smält.

Vad kan jag göra för att hjälpa till?

  • Du hjälper till genom att borsta av dig och tömma skorna innan du lämnar planen, samt genom att sprida informationen till andra.
  • Har du fått hem granulat? Skaka av kläderna innan du stoppar dem i tvättmaskinen. Släng granulatet i hushållssoporna (brännbart avfall) och inte i toalett, dusch eller diskho.
  • Du som är tränare; påminn spelarna om att borsta och tömma skor och borsta av kläder innan de lämnar konstgräsplanen. Föregå med gott exempel.

Ladda ner informationsbroschyr från Riksidrottsförbundet

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp