Idrottsplatser & fotbollshall

Kungsängens IP – information gällande omläggning av plan 4

Kungsängens IP byggdes av Peab som en totalentreprenad och blev klar 2012. I samband med slutbesiktning framkom en del anmärkningar. Bland annat när det gällde utförandet av naturgräsplanerna.

Efter en långdragen process har nu en förlikning nåtts med Peab. Förlikningen innebär att plan 4, dvs den gräsplan som huvudsakligen används av den amerikanska fotbollen, kommer att läggas om under hösten. Dessutom kommer konstbevattning att installeras. Allt detta kommer att göras på Peabs bekostnad.

Arbetet startar vecka 35 och beräknas pågå under hösten. När vårsäsongen 2021 drar igång räknar vi med att ha en plan av bra kvalitét att ta i bruk.

Kungsängens IP

En modern idrottsanläggning i Gröna Dalen, söder om E-18. På Kungsängens IP finns fem fullstora fotbollsplaner, tre med naturgräs och två med konstgräs. Det finns också en konstfryst bandybana, friidrottsbanor, servicebyggnad med omklädningsrum och servering.

Informationstavla med karta över Kungsängens IP.
Löparbanor.

Foto: Susanne Lindqvist

Du vet väl att du kan motionera på Kungsängens IP? När inte banorna är bokade är det fritt fram att använda löparbanorna, fotbollsplanerna och isbanan.

Följande kommer att gälla måndag – fredag under perioden december t.o.m. sportlovet på Kungsängens IP:

Vill man köra spontanfotboll på den uppvärmda fotbollsplanen och den inte är bokad kommer det nu att finnas möjlighet att få ljuset på den uppvärmda fotbollsplanen tänt från att det blir mörkt fram till ordinarie träningar börjar.

Belysningen kommer inte att vara tänd per automatik utan man får ta kontakt med personalen på idrottsplatsen så tänder de.


Öppettider isbanan
Boka via webben
Mobil: 073-961 65 96
Adress: Västra Rydsvägen 111 (karta)

Bro IP

En fotbollsarena med fotbollshall, gräs- och konstgräsplaner, servering och omklädningspaviljong.

Boka via webben
Tel: 073-961 65 96
Adress: Ginlögs väg 1 (karta)

Inomhusfotbollsplan.

Foto: Susanne Lindqvist

Klockardalens IP (Håbo-Tibble kyrkby)

Fotbollsplaner med omklädningspaviljong, beachvolleyplan, isbana, tennisplan och skateramper.

Utöver dessa idrottsplatser finns bollplaner vid varje skola och mindre bollplaner i bostadsområden, vilka varje fastighetsägare ansvarar för.

Fotbollsplan

Foto: Susanne Lindqvist

Beachvolleyplan framför röd byggnad.

Beachvolleyplan Foto: Susanne Lindqvist

Adress: Ålstavägen, Bro (karta)

Upp