Föreningsbidrag

Nominera din förening till jämställdhetsbonus!

Fram tills den 31/10 är det öppet för nominering av föreningar som under 2020 har gjort en extra insats för jämställdhetsarbetet. För att kunna nomineras måste föreningen både ha sitt säte och vara verksamma i Upplands-Bro kommun. Nominering samt motivering skickas till kultur- och fritidsnämnden via e-post. Kultur.Fritidsnamnden@upplands-bro.se

Beslut tas i Kultur- och fritidsnämnden den 8 december.

 

Nu kan ni som bidragsberättigad förening söka bidragen via webben. För att kunna söka bidragen måste era uppgifter i föreningsregistret vara uppdaterade. För att få inloggningsuppgifter kontaktar ni lokalbokning@upplands-bro.se.

Webbidrag

Föreningsregistret

Du hittar bidragsreglerna i sin helhet här.


Bidrag som barn- och ungdomsföreningar kan söka:


Startbidrag

Startbidraget avser att underlätta nya föreningars bildande inom kommunen. Startbidrag utgår med 2000 kronor. Bidraget kan sökas hela året.

Ansökan och detaljerade villkor startbidrag

Grundbidrag

Grundbidraget är avsett att täcka utgifter för allmän föreningsverksamhet och administration. Ansökan sker på nedan blankett senast den 31 mars.

Ansökan och detaljerade villkor grundbidrag

Förstärkt grundbidrag

Avser att gede stora föreningarna ett extra stöd, för att ge kontinuitet och demokrati i verksamheten, samt till ledarutbildning.

Ansökan och detaljerade villkor förstärkt grundbidrag

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstödet är avsett att stimulera föreningens verksamhet genom direkt bidrag till genomförda sammankomster. Från och med 2018 ska alla föreningar redovisa sina aktiviter i APN- Aktivitetskort på nätet.

Inloggningssida APN

Läs mer om APN

Personuppgiftsbehandling vid ansökan av lokalt aktivitetsstöd

Ledarutbildningsbidrag

Avser att stimulera föreningarnas grund- och vidareutbildning av ledare.

Ansökan och detaljerade villkor ledarutbildningsbidrag

Särskilt stöd

Utöver normbidragen kan samtliga föreningar, som har sin huvudsakliga verksamhet i kommunen, söka bidrag till särskilda ändamål. I detta sammanhang avses lägerbidrag, lokalutrustning samt bidrag till verksamhet vars behov ej kan täckas av övriga bidragsformer. Ansökan ska lämnas in senast den 1 november.

Ansökan detaljerade villkor särskilt stöd

 

Kulturbidrag:

 

Projektbidrag

Detta bidrag kan sökas av en förening för ett kulturarrangemang eller kulturprojekt. Projektet ska rikta sig till allmänheten och genomföras i Upplands-Bro.

Ansökan och detaljerade villkor projektbidrag

Verksamhetsbidrag för kulturföreningar

Detta bidrag kan sökas av de större kulturföreningarna helårsvis.

Ansökan och detaljerade villkor verksamhetsbidrag


Övriga bidrag:

Lovbidrag

Lovbidrag för sportlov och höstlov kan samtliga föreningar och sammanslutningar, som har sin huvudsakliga verksamhet i kommunen söka bidrag. I detta sammanhang avser lovbidraget extra kostnader för exempelvis material och enklare förtäring.

Ansökan och detaljerade villkor lovbidrag

Bidrag öppen sporthall

Samtliga föreningar, sammanslutningar och fritidsgårdar, som har sin huvudsakliga verksamhet i kommunen kan söka detta bidrag. Bidraget avser arvode för den ledare som håller i den öppna verksamheten. Aktiviteterna skall ske kvälls-eller helgtid och vara öppna för alla barn och ungdomar i kommunen.

Ansökan och detaljerade villkor

Integrations- och jämställdhetsbidrag

Bidrag kan beviljas föreningar som aktivt arbetar för att öka jämställdheten i sin verksamhet, och som genomför integrationsbefrämjande åtgärder. 

Ansökan och detaljerade villkor

Bidrag via Socialkontoret

Föreningar och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och stöd till personer med funktionsnedsättning kan söka bidrag för detta.

Läs mer här om bidrag från socialkontoret


Upp