Taxor för lokalbokning

Från och med den 1juli 2021 så gäller nedan taxor och avgifter för lokalbokning i Upplands-Bro kommun. Detta beslutades i kommunfullmäktige den 30 mars 2021.

Allmänna lokaler

 A

B

C

D

E

Studierum

0

50

250

400

0

Konferensrum

0

80

300

500

50

Matsal/samlingssal

0

80

300

510

30

Matsal/samlingssal vid fest (13.00-02.00) per tillfälle

1100

1500

2000

3500

1000

Kommersiella evenemang, entrébelagda

150

200

500

1000

-

Matsal vid minidisco, per tillfälle

225

225

-

-

-

Kulturlokaler

 A

B

C

D

E

Ekhammarscenen*

100

150

300

1000

30

Trappan i Kulturhuset*

100

150

300

1000

30

Stora scenen i Kulturhuset*

100

150

300

1000

30

Sporthallar/gymnastiksalar

A

B

C

D

E

Sporthall

0

60

250

500

30

Gymnastiksal

0

50

200

360

30

Motionsrum

0

30

100

180

-

Styrketräningslokal

0

50

60

-

-

Spinningsal

150

150

400

800

50

Lov/helger i sporthall mer än 3 timmar

150

150

150

-

-

Kommersiella evenemang, entrébelagda

100

200

**

**

-

Kungsängens sporthall, helgarrangemang

A

B

C

D

E

1/3 hall

150

170

280

450

30

2/3 hall

240

260

380

630

50

Hela hallen

340

390

490

840

100

Kommersiella arrangemang (auktion, mässa, konsert)

500

500

**

**

-

Kungshallen

A

B

C

D

E

Sporthallen

0

60

400

500

360

Rehabrummet

0

50

200

400

50

Träningssal

0

50

200

400

50

Idrottsplatser

A

B

C

D

E

Arrangemang, tex cup, träningsläger, tävling

400

450

1100

2000

400

Uthyrning där vaktmästare krävs, utöver kallhyra

500

500

500

500

500

Iordningsställande av extra planer i samband med tävlingar/cuper

600

600

600

600

600

Kommersiella arrangemang (auktion, mässa, konsert)

**

**

**

**

-

Bro fotbollshall

A

B

C

D

E

Träning/match

0

350

800

1350

100

Vintertaxa uppvärmd plan+ isbana 1/12-31/3

A

B

C

D

E

helplan träning

0

300

600

1000

50

helplan match

0

400

800

1300

50

Fotbollsplan konstgräs/naturgräs /friidrottsbana 1/4- 30/11

A

B

C

D

E

helplan träning

0

150

300

600

50

helplan match

0

200

400

800

50

Friluftsgård

A

B

C

D

E

Hällkana

0

140

300

500

50

Hällkana övernattning/dygn

500

800

1100

2000

500

Kanoter, styckevis per tillfälle

75

75

100

200

75

Nycklar

A

B

C

D

E

Försent inlämnd nyckel, per tillfälle

300

300

300

300

300

Borttappad nyckel/tillfälle

600

600

600

600

600

Borttappad tagg/tillfälle

100

100

100

100

100

Tekniker

A

B

C

D

E

Tekniker

500

500

500

500

500

Städavgift

A

B

C

D

E

Hyresgäst som ej utfört överenskommen grovstädning, per timme

600

600

600

600

600

Vid festbokning debiteras alltid en timmes lokalvård

600

600

600

600

600

Ej avbokad lokal

A

B

C

D

E

Hyresgäst som ej avbokad enligt gällande avbokningsregler

100

200

200

200

100* tecknat avtal ersätter taxa


** enligt avtal med kontoret‌Föreningshyra för utrymmen med exklusivt nyttjande i anläggningarna

Uppvärmd lokal 1

Fullgod standard för exklusivt nyttjande, exempelvis kanslilokal för kontinuerligt bruk eller "eget" omklädningsrum eller exklusivt varmförråd.

400kr kvm/år

Uppvärmd lokal 2. Enklare standard för exklusivt nyttjande, exempelvis fönsterlöst rum som används som intermittent administrativt arbete eller förråd. (Till denna kategori hör även lokaler som inte kan upplåtas långsiktigt på grund av annan tänkt användning eller rivning).

200kr kvm/årOuppvärmd lokal/kallförråd                                                   

100kr kvm/år
Kundkategorier från 1/7 2021

Kundkategori


A

Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska partier registrerade och verksamma i kommunen, för barn och ungdomsverksamhet till och med 25 år.

B

Bidragsberättigade föreningar, pensionärer och funktionshinderområdet, studieförbund och politiska partier registrerade och verksamma i kommunen, för vuxenverksamhet från 26 år.

C

Övriga föreningar och privatpersoner folkbokförda i Upplands Bro kommun.

D

Företag samt kunder utanför Upplands Bro kommun.

E

Friskolor, fristående förskolor och kommunens verksamheter

 

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp