Regler för lokaluthyrning

 • Kontrollera att uppgifterna i bokningsbekräftelsen stämmer.
 • Du som hyresgäst har bara tillträde till lokalen den tid som är inbokad.
 • Lokalbokning sker alltid i hel- och halvtimmar.
 • Vill du avboka måste du göra det en vecka före uthyrningstillfället, i annat fall debiteras fastställd taxa.
 • Ansvarig hyresgäst måste vara i myndig ålder, dvs. minst 18 år. Vid fester gäller 25-årsgräns.
 • Nyckel kvitteras ut av hyresgäst/ansvarig ledare. På bokningsbekräftelsen står det var nyckeln finns att hämta. På kommunens webbplats finns alltid aktuella öppettider.
 • Ingen ersättning utgår för personlig egendom vid eventuell förstörelse i samband med inbrott, brand eller liknande.
 • Du som hyresgäst är ansvarig för lokalen under den bokade tiden, och måste direkt anmäla fel eller skada. Du är ersättningsskyldig för skada som uppstår vid uthyrningstillfället, samt för kostnader för eventuella larmutryckningar vid handhavandefel.
 • Felanmälan till kommunen nästkommande vardag på telefonnummer 08-581 69 000 eller e-post lokalbokning@upplands-bro.se.
 • Det är din skyldighet som hyresgäst att informera dig om utrymningsplanen och kontrollera att utrymningsvägarna är tillgängliga. Du bör även informera dig om lokalens handbrandsläckare.
 • Föreningar måste ha ansvarig ledare på plats under hela nyttjandetiden (dvs. komma först och gå sist).
 • Lokalen ska vara städad och utrymd till det klockslag som finns angivet på kontraktet. Hyresgäst som inte utför överenskommen grovstädning eller ej återställer möbler enligt skiss blir debiterad en extra avgift. Städavgift är 400:-/timme.
 • Städ innebär, om inte annat är sagt, att återplacera möbler och annan utrustning, torka av bord, sopa golv och ta med sopor.
 • Rökning är ej tillåten.
 • Efter uthyrningstillfället måste du som hyresgäst återlämna nyckeln snarast, absolut senast en vecka efter den bokade tiden.
 • Om du återlämnar nyckeln för sent får du betala en avgift på 300kr, Avgiften för borttappad nyckel är 600kr.
 • Du får faktura per post efter uthyrningstillfället. Frågor gällande din faktura hänvisas till lokalbokning@upplands-bro.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp