Uppdaterad 02 maj 2023
Skriv ut

Upplands-Brodialogen

Upplands-Brodialogen är en serie möten för alla invånare iUpplands-Bro. Här träffar du kommunstyrelsens ordförande, politiker och medarbetare från kommunen.

Sidinnehåll

Varje dialogtillfälle är 60 minuter och har ett tema som är knutet till ett pågående utvecklingsarbete. Ställ frågor, diskutera och tyck till! Din medverkan är värdefull för arbetet framåt.

Tema: Fördjupad översiktsplan för Kungsängen

Datum: Tisdag 9/5

Tid: 17:00-18:00

Plats: Café Boulevard, Furuhällsplan 1 i Kungsängen

Vi bjuder på fika

Är du nöjd med informationen på sidan?