Tång 2:5

Illustration: Högre byggnad i vrksamhetsområde

Ilustration: Archus Arkitekter

Vid Tång 2:5 i norra Brunna undersöks möjligheterna för en stor dagligvaruhandel att utveckla ett logistikcenter i form av en större lagerlokal. Frågan har utretts ordentligt och har också varit ute på samråd där boende och verksamheter haft möjlighet att lämna synpunkter och tankar kring projektet. En byggnation av ett lager i denna storlek skulle innebära många nya arbetstillfällen för invånare både i Upplands-Bro och närliggande kommuner.

Projektet handlar inte bara om lagerverksamhet. Det handlar också om att tillvarata möjligheten för fladdermöss och vattensalamandrar att leva och utvecklas.

På projektets egen webbsida nedan finns mer information och en film som tydligare visar planerna.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp