Tammsvik

Illustration: Flygfoto med byggnader, grönområde och vatten.

Illustration: Credentia

Vid Tammsvik undersöks hur området kan utvecklas framöver. Här föreslås 220 bostäder byggas och viss service utvecklas. Kanske kan också den befintliga konferensanläggningen utvecklas med en SPA-del och anpassas för att möta fler besökare?

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp