Projektteam

Genom att organisera genomförandet av projektet utifrån ett helhetsgrepp blandas kompetenser, perspektiv och erfarenheter från kommunens samtliga verksamheter. Projektteamet består av en processledare, en projektkoordinator, en metodutvecklare, en kommunikatör och fyra delprojektledare.

Arbetet med Omdaning Bro utförs inte endast av projektteamet. Kopplat till de olika handlingsplanerna finns delprojekt och arbetsgrupper med medarbetare från samtliga kontor samt det lokala näringslivet och civilsamhället.

Projektteamet utgörs av:

Maria Acaldo, Processledare
Ulrica Berglöf Lilja, Projektkoordinator
Carl-Fredrik Wincent, Delprojektledare Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning
Joel Dosi Roosvall, Delprojektledare Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning
Sara Bergkvist, Delprojektledare Rekreation, intervention och trygghet
Malin Rülf, Delprojektledare Rekreation, intervention och trygghet
Maj Pettersson, Metodutvecklare delaktighet
Teo Strömdahl Östberg, Kommunikationsansvarig

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Omdaning Bro?
Mejla oss på omdaning@upplands-bro.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp