Omdaning Bro

Flygfoto: Byggnader och torg i Bro centrum

Målbilden i Omdaning Bro är att utveckla Bro till en hållbar småstad.

Projektet Omdaning Bro är en satsning som tar ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen. Det handlar om att utveckla Bro, både socialt och fysiskt. Det ligger nu i startgroparna och kommer att pågå fram till 2030.

Omdaning Bro är tänkt att bli en förändring av området i grunden där social hållbarhet är ramen för hela arbetet. Syftet är att utveckla bostäder, arbetsliv, näringsliv, skola till ett tryggt, lugnt och mer integrerat Bro.

Ny skola

Projektet kommer dels att handla om förändringar i den fysiska miljön. En ny skola planeras på Kockbacka gärde, det obebyggda området söder om Enköpingsvägen intill Finnstarondellen.

Naturliga möten

Förtätning med nya bostäder i och omkring centrala Bro, eventuellt med blandade upplåtelseformer, och fler arbetsplatser i centrum är andra nyckelfaktorer, liksom en tanke om att knyta ihop centrum med stationsområdet och på så sätt skapa ett centralt stråk genom Bro där folk rör sig och möts naturligt – ett vanligt inslag i den typiska småstaden.

Levande centrum

Fler arbetsplatser i centrum skulle innebära att fler vuxna rör sig där, en trygghetsfaktor i sig, som dessutom skulle ge ett större kundunderlag för butiker och service i Bro. Ett levande centrum gynnar alla Brobor och besökare.

SE FILMEN: Kommunstyrelsens ordförande om kommunens trygghetsarbete och social hållbarhet

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp