Lillsjö friluftsgård

Den 6 april togs det första spadtaget för nya Lillsjö friluftsgård. Lillsjöns badplats, som har beskrivits som Upplands-Bros pärla, ska bli något som alla kommuninvånare kan känna en stolthet över. Huset ska inrymma kafé, klassrum, möteslokal, värmestuga och omklädningsrum, samtidigt som hela området vid badplatsen får en rejäl ansiktslyftning. Projektet beräknas gå i mål våren 2022.

Illustration över Lillsjöområdet

Illustration över Lillsjön med de några av de föreslagna aktivitetsplatserna. Klicka på bilden för att se en större bild.

Det var i maj 2018 som det gamla kaféet vid Lillsjöns badplats försvann i en brand. Sedan dess har planeringen för en ny byggnad pågått.

Den nya friluftsgården kommer att byggas på samma plats som det nedbrunna huset. Byggnaden blir 284 kvadratmeter stor, vilket är 88 kvadratmeter större än den gamla. Förutom kafé och omklädningsrum, som också fanns tidigare, blir det värmestuga och en lokal som kan användas för undervisning och möten.

Fasadillustration av nya Lillsjö friluftsgård

Fasadillustration av nya Lillsjö friluftsgård

I anslutning till bygget av den nya friluftsgården kommer en rad andra förbättringar att genomföras. För att öppna upp den centrala ytan vid badplatsen rivs den gamla lekplatsen och ersätts av en ny som placeras närmare den nya friluftsgården. Mer blommande och bärande växter kommer planteras inte bara för att göra platsen fin utan även för att gynna pollinerande insekter. En liten damm kommer också att byggas för att gynna groddjuren.

Andra nyheter är ett uteklassrum, en enklare parkourbana, en yogaplattform och en utedusch, något som badgästerna länge efterfrågat. Arbetet påbörjas innan badsäsongen 2021 och färdigställs under hösten.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp