Omdaning Bro

Projektet Omdaning Bro är en satsning som tar ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen. Det handlar om att utveckla Bro, både socialt och fysiskt. Det ligger nu i startgroparna och kommer att pågå fram till 2030.

Flygbild över Bro centrum

Målbilden i Omdaning Bro är att utveckla Bro till en hållbar småstad.

Lämna synpunkter och önskemål

Vad tycker du borde finnas i Bro centrum? Hur skulle torget i Bro kunna se ut med fler byggnader med plats för butiker och verksamheter?

Här kan du dela dina tankar och idéer om vad Bro centrum borde innehålla i framtiden

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp