Ett tryggt och hållbart Upplands-Bro

Händer håller i pusselbitar.

Upplands-Bro ska bli en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi ska se till att våra barn får leva i en växande kommun i harmoni med naturen, på ett hållbart ansvarsfullt och tryggt sätt.

Hållbarhet innebär att blicka långt fram i tiden och planera både för dagens invånare och framtida generationer.

Vi jobbar med hållbar utveckling på tre plan – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Arbetet styrs bland annat av sex politiskt beslutade hållbarhetsmål, som innefattar samtliga verksamheter i kommunen.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp