Valnämnd

Valnämnden är lokal myndighet med ansvar för valfrågor. Det innebär att Valnämnden beslutar om frågor som berör politiska val och genomför val till riksdag, kommun och landsting vart fjärde år samt val till EU- parlament vart femte år.

Det innebär bland annat att nämnden ska:

  • Besluta om vallokaler
  • Utse röstmottagare
  • Arrangera förtidsröstning
  • Ansvara för preliminär räkning av röster på valkvällen

Valnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Mer om allmänna val och tidigare resultat kan du läsa om på Valmyndighetens sida. Länk hittar du längre ner på den här sidan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Tid och plats framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.

Valnämnden

Sammanträdesdag 

Dagordning 

Handlingar 

Protokoll 

22 januari 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

22 februari 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

19 mars 2018

Dagordning23 april 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

21 maj 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

11 juni 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

13 augusti

Dagordning

Handlingar


25 september

Dagordning

Handlingar

Protokoll

17 januari 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

11 september 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

6 november 2017

Dagordning


Protokoll

 

Här hittar du protokoll och handlingar från 2014

 

Valnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2014-2018 enligt fördelningen nedan

 Parti 

 Ordinarie ledamot 

 Ersättare 

Socialdemokraterna 

 1 

 1 

 Moderaterna 

 1 

 1 

Liberalerna 

 1 

 1 

 Sverigedemokraterna 

 1 

 1 

 Miljöpartiet 

 1 

 1 

 Vänsterpartiet 

 1 

 1 

 Kristdemokraterna 

 1 

 1 

 Centerpartiet 

 1 

 1 

Valnämndens presidium

Ordförande
Bengt Johansson (S)

1:e vice ordförande
Lars Blomqvist (M)

Kontakta en politiker

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Socialdemokraterna

Bengt Johansson

Mary Svenberg

Moderaterna

Lars Blomkvist

Lisbeth Waern

Liberalerna

Nawal Al Ibrahim

Anders Eklöf

Sverigedemokraterna

Johan Tireland

Eskil Berglund

Miljöpartiet

Vakant

Ramo Hast

Vänsterpartiet

Gloria Cederlind

Erik Karlsson

Kristdemokraterna

Vakant

Daniel Spagnolo

Centerpartiet

Anna Thorburn

 Maria Andersson 

 


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)