Valnämnd

Valnämnden är lokal myndighet med ansvar för valfrågor. Det innebär att Valnämnden beslutar om frågor som berör politiska val och genomför val till riksdag, kommun och landsting vart fjärde år samt val till EU- parlament vart femte år.

Det innebär bland annat att nämnden ska:

  • Besluta om vallokaler
  • Utse röstmottagare
  • Arrangera förtidsröstning
  • Ansvara för preliminär räkning av röster på valkvällen

Valnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Mer om allmänna val och tidigare resultat kan du läsa om på Valmyndighetens sida. Länk hittar du längre ner på den här sidan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Tid och plats framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.


Sammanträden och handlingar under 2019

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

21 januari 2019Protokoll

18 februari 2019Protokoll

18 mars 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

29 april 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

17 juni 2019Protokoll


Sammanträdesdagar och handlingar 2018

Sammanträdesdag 

Dagordning 

Handlingar 

Protokoll 

22 januari 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

22 februari 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

19 mars 2018

Dagordning23 april 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

21 maj 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

11 juni 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

13 augusti

Dagordning

Handlingar


25 september

Dagordning

Handlingar

ProtokollValnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022 enligt fördelningen nedan

 Parti 

 Ordinarie ledamot 

 Ersättare 

Socialdemokraterna 

 1 

 1 

 Moderaterna 

 1 

 1 

Liberalerna 

 1 

 1 

 Sverigedemokraterna 

 1 

 1 

 Miljöpartiet 

 1 

 1 

 Vänsterpartiet 

 1 

 1 

 Kristdemokraterna 

 1 

 1 

 Centerpartiet 

 1 

 1 

Valnämndens presidium

Ordförande
Karl-Erik Lindholm (KD)

1:e vice ordförande
Bengt Johansson (S)

Kontakta en politiker

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Socialdemokraterna

Bengt Johansson

Maikki Lemne

Moderaterna

Kjell Borg

Stanislaw Lewalski

Liberalerna

Anders Eklöf

Monica Nordebo

Sverigedemokraterna

Johan Silversjö

Vakant

Miljöpartiet

Tilman Thulesius

Klas Dürhagen

Vänsterpartiet

Gloria Cederlind

Erik Karlsson

Kristdemokraterna

Karl-Erik Lindholm

Anna-Maj Lilly

Centerpartiet

Anna Thorburn

 Ricard Wikman Koljo

 


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp