Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden ansvarar för frågor som rör barn och ungdomar i förskola, familjedaghem, grundskola, skolbarnomsorg, särskola samt skolmåltider.

Utbildningsnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad Utbildningsnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som Kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämnden respektive ordförande och kontorschef och annan anställd har rätt att besluta om.

Reglemente och delegationsorning hittar du i i författningssamlingen. Se länk nedan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Dag framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.

Prenumerera

Hantera prenumeration

 

Ledamöter

Utbildningsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022 enligt fördelningen nedan

 Parti  Ordinarie ledamot  Ersättare 
 Socialdemokraterna  3  2
 Moderaterna  2 2
 Sverigedemokraterna 2 2
 Kristdemokraterna 1 1 
 Vänsterpartiet 1  1
 Centerpartiet 1 1
 Liberalerna 1  1 
 Miljöpartiet - 1 

Utbildningsnämndens presidium

Ordförande
Paul Gustafsson (M)

1:e vice ordförande
Hans Åberg (L)

2:e vice ordförande
Rolf Nersing (S)

Kontakta en politiker

Ledamöter
Ordinarie ledamöter
Ersättare
Socialdemokraterna


Rolf Nersing

Mary Svenberg

Björn Inge BjörnbergAdnan Gündogdu
Kristian Cronsell


Moderaterna
Paul GustafssonLiv Kjos
Lena Åkerlind

 

Sverigedemokraterna
Johan TholanderRichard Ramstedt
Navdeep Singh BhatiaBörje Svensson
Kristdemokraterna
Ingvar LandälvDaniel Lilja
Vänsterpartiet
Kristina HenrikssonTomas Carneheim 
Centerpartiet
Lars ThomassonJennie Rinaldo
Liberalerna
Hans ÅbergNawal Al-Ibrahim
Miljöpartiet
-Kerstin Krantz Dürhagen
Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp