Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden ansvarar för frågor som rör barn och ungdomar i förskola, familjedaghem, grundskola, skolbarnomsorg, särskola samt skolmåltider.

Utbildningsnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad Utbildningsnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som Kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämnden respektive ordförande och kontorschef och annan anställd har rätt att besluta om.

Reglemente och delegationsorning hittar du i i författningssamlingen. Se länk nedan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Dag framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.


Sammanträden och handlingar under 2021‌

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

26 januari 2021

Inställt

Inställt

Inställt

23 februari 2021

Dagordning Pdf, 229 kB.

Handlingar Pdf, 20 MB.

Protokoll Pdf, 239 kB.

6 april 2021

Dagordning Pdf, 236 kB.

Handlingar Pdf, 37 MB.

Protokoll Pdf, 280 kB.

25 maj 2021

Dagordning Pdf, 228 kB.

Handlingar Pdf, 24 MB.

Protokoll Pdf, 259 kB.

24 augusti 2021

Dagordning Pdf, 64 kB.

Handlingar Pdf, 2 MB.

Protokoll Pdf, 175 kB.

21 september 2021

Dagordning Pdf, 51 kB.

Handlingar Pdf, 29 MB.


26 oktober 2021
14 december 2021


Prenumerera

Hantera prenumeration

 

Ledamöter

Utbildningsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022 enligt fördelningen nedan

 Parti  Ordinarie ledamot  Ersättare 
 Socialdemokraterna  3  2
 Moderaterna  2 2
 Sverigedemokraterna 2 2
 Kristdemokraterna 1 1 
 Vänsterpartiet 1  1
 Centerpartiet 1 1
 Liberalerna 1  1 
 Miljöpartiet - 1 

Utbildningsnämndens presidium

Ordförande
Paul Gustafsson (M)

1:e vice ordförande
Hans Åberg (L)

2:e vice ordförande
Rolf Nersing (S)

Kontakta en politiker

Ledamöter
Ordinarie ledamöter
Ersättare
Socialdemokraterna


Rolf NersingCamilla Janson
Björn Inge BjörnbergMary Svenberg
Kristian Cronsell


Moderaterna
Paul GustafssonLiv Kjos
Lena ÅkerlindPeter Wissing
Sverigedemokraterna
Johan TholanderRichard Ramstedt
Navdeep Singh BhatiaBörje Svensson
Kristdemokraterna
Ingvar LandälvDaniel Lilja
Vänsterpartiet
Tomas CarneheimSomar Suliman
Centerpartiet
Lars ThomassonMikaela Magnusson
Liberalerna
Hans ÅbergNawal Al-Ibrahim
Miljöpartiet
-Kerstin Krantz Dürhagen
Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp