Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden ansvarar för frågor som rör barn och ungdomar i förskola, familjedaghem, grundskola, skolbarnomsorg, särskola samt skolmåltider.

Utbildningsnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad Utbildningsnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som Kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämnden respektive ordförande och kontorschef och annan anställd har rätt att besluta om.

Reglemente och delegationsorning hittar du i i författningssamlingen. Se länk nedan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Dag framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.


Sammanträden och handlingar under 2020‌

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

21 januari 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

18 februari 2020

Dagordning

Handlingar

§ 11

Protokoll

31 mars 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

26 maj 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

25 augusti 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

29 september 2020

Dagordning

Handlingar


20 oktober 2020
8 december 2020


Sammanträden och handlingar under 2019

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

29 januari 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

5 mars 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

2 april 2019

Utgår

Utgår

Utgår

28 maj 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

24 september 2019

Dagordning

Handlingar

§ 37

Protokoll §§ 34-36, §§ 38-44

5 november 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

10 december 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll


Sammanträden och handlingar under 2018

Sammanträdesdag

 Dagordning

 Handlingar 

 Protokoll 

23 januari 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 20 februari 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 17 april 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 22 maj 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 25 september 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 9 oktober 2018

Utgår

Utgår

Utgår

 13 november 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

18  december 2018

Dagordning

Handlingar

§ 74

Protokoll §§ 70-73 §§ 75-79

 

Prenumerera

Hantera prenumeration

 

Ledamöter

Utbildningsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022 enligt fördelningen nedan

 Parti  Ordinarie ledamot  Ersättare 
 Socialdemokraterna  3  2
 Moderaterna  2 2
 Sverigedemokraterna 2 2
 Kristdemokraterna 1 1 
 Vänsterpartiet 1  1
 Centerpartiet 1 1
 Liberalerna 1  1 
 Miljöpartiet - 1 

Utbildningsnämndens presidium

Ordförande
Kaj Bergenhill (M)

1:e vice ordförande
Hans Åberg (L)

2:e vice ordförande
Rolf Nersing (S)

Kontakta en politiker

Ledamöter
Ordinarie ledamöter
Ersättare
Socialdemokraterna


Rolf NersingCamilla Janson
Björn Inge BjörnbergMary Svenberg
Kristian Cronsell


Moderaterna
Kaj BergenhillLena Åkerlind
Fredrik SternbrinkLiv Kjos
Sverigedemokraterna
Johan TholanderPer-Olof Ekstrand
Navdeep Singh BhatiaRichard Ramstedt
Kristdemokraterna
Ingvar LandälvGunilla Nyberg
Vänsterpartiet
Thomas CarneheimSomar Suliman
Centerpartiet
Lars ThomassonDaphne Frithiofsen
Liberalerna
Hans ÅbergNawal Al-Ibrahim
Miljöpartiet
-Kerstin Krantz Dürhagen
Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp