Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden ansvarar för frågor som rör barn och ungdomar i förskola, familjedaghem, grundskola, skolbarnomsorg, särskola samt skolmåltider.

Utbildningsnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad Utbildningsnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som Kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämnden respektive ordförande och kontorschef och annan anställd har rätt att besluta om.

Reglemente och delegationsorning hittar du i i författningssamlingen. Se länk nedan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Dag framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.


Sammanträden och handlingar under 2021‌

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

26 januari 2021

Inställt

Inställt

Inställt

23 februari 2021

Dagordning

Handlingar

Protokoll

6 april 2021

Dagordning

Handlingar

Protokoll

25 maj 2021

Dagordning

Handlingar


24 augusti 2020
21 september 2021
26 oktober 2021
14 december 2021Sammanträden och handlingar under 2020‌

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

21 januari 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

18 februari 2020

Dagordning

Handlingar

§ 11

Protokoll

31 mars 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

26 maj 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

25 augusti 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

29 september 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

20 oktober 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

8 december 2020

Dagordning

Handlingar

ProtokollSammanträden och handlingar under 2019

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

29 januari 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

5 mars 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

2 april 2019

Utgår

Utgår

Utgår

28 maj 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

24 september 2019

Dagordning

Handlingar

§ 37

Protokoll §§ 34-36, §§ 38-44

5 november 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

10 december 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll


Prenumerera

Hantera prenumeration

 

Ledamöter

Utbildningsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022 enligt fördelningen nedan

 Parti  Ordinarie ledamot  Ersättare 
 Socialdemokraterna  3  2
 Moderaterna  2 2
 Sverigedemokraterna 2 2
 Kristdemokraterna 1 1 
 Vänsterpartiet 1  1
 Centerpartiet 1 1
 Liberalerna 1  1 
 Miljöpartiet - 1 

Utbildningsnämndens presidium

Ordförande
Paul Gustafsson (M)

1:e vice ordförande
Hans Åberg (L)

2:e vice ordförande
Rolf Nersing (S)

Kontakta en politiker

Ledamöter
Ordinarie ledamöter
Ersättare
Socialdemokraterna


Rolf NersingCamilla Janson
Björn Inge BjörnbergMary Svenberg
Kristian Cronsell


Moderaterna
Paul GustafssonLiv Kjos
Lena ÅkerlindPeter Wissing
Sverigedemokraterna
Johan TholanderRichard Ramstedt
Navdeep Singh BhatiaBörje Svensson
Kristdemokraterna
Ingvar LandälvDaniel Lilja
Vänsterpartiet
Tomas CarneheimSomar Suliman
Centerpartiet
Lars ThomassonMikaela Magnusson
Liberalerna
Hans ÅbergNawal Al-Ibrahim
Miljöpartiet
-Kerstin Krantz Dürhagen
Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp