Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden ansvarar för frågor som rör barn och ungdomar i förskola, familjedaghem, grundskola, skolbarnomsorg, gymnasieskola, särskola och särvux samt skolmåltider.

Utbildningsnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad Utbildningsnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som Kommunfullmäktige beslutat om. Det hittar du i författningssamlingen. Se länk nedan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Dag framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.

Utbildningsnämnden

 2018

Sammanträdesdag

 Dagordning

 Handlingar 

 Protokoll 

23 januari 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 20 februari 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 17 april 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 22 maj 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 25 september 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 9 oktober 2018

Utgår

Utgår

Utgår

 13 november 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

18  december 2018

Dagordning

Handlingar


 2017

 Sammanträdesdag

 Dagordning

 Handlingar 

 Protokoll 

24 januari 2017 

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 21 februari 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 25 april 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 30 maj 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 22 augusti 2017

 INSTÄLLT

 INSTÄLLT

 INSTÄLLT

 19 september 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 24 oktober 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

21 november 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

19 december

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 

Prenumerera

 

Ledamöter

Utbildningsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2014-2018 enligt fördelningen nedan

 Parti 

 Ordinarie ledamot 

 Ersättare 

 Socialdemokraterna 

 3 

 3

 Moderaterna 

 3 

 3 

 Liberalerna 

 1 

 1 

 Sverigedemokraterna 

 1 

 1 

 Miljöpartiet 

 1 

 -

 Vänsterpartiet 

 - 

 - 

 Kristdemokraterna 

 1 

 1 

 Centerpartiet 

 1 

 1 

Utbildningsnämndens presidium

Ordförande
Rolf Nersing (S)

1:e vice ordförande
Lisa Edwards (C)

2:e vice ordförande
Kaj Bergenhill (M)

Kontakta en politiker


Socialdemokraterna


Rolf Nersing

Lilja Johansson Lindfors

Björn Inge Björnberg

Sven-Inge Nylund

Helene Söderholm

Kristian Cronsell

Moderaterna

Kaj Bergenhill

Daniel Walfridsson

Kerstin Molander

Björn Elfvelin

Lena Åkerlind

Rolf Andersson

Liberalerna

Nawal Al-Ibrahim

Anders Eklöf

Sverigedemokraterna

Johan Tholander

Jörgen Ättner

Miljöpartiet

Kerstin Krantz Durhagen


Vänsterpartiet

-

Khurshid Chowdhury

Kristdemokraterna

Ingvar Landälv

Anna-Maj Lilly

Centerpartiet

Lisa Edwards

 Lars Thomasson 

 

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)