Teknisk nämnd

Tekniska nämnden ansvarar för

  • byggande och förvaltning av kommunens allmänna vatten och avloppsnät
  • avfallshantering
  • gator och vägar, cykelvägar och trafikanläggningar
  • parker och torg
  • skötsel för grönområden
  • friluftsområden och kommunägd skog
  • bostadsanpassningsbidrag

Tekniska nämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad Tekniska nämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente  som Kommunfullmäktige beslutat om. Det hittar du i författningssamlingen. Se länk nedan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Dag framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.

Teknisk nämnd

Sammanträdestider 2018

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

26 februari 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

16 april 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

18 juni 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

24 september 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

12 november 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

17 december 2018

Dagordning

Handlingar

 

 Sammanträdesdag 

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 27 februari 2017 

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 27 mars 2017 

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 24 april 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 12 juni 2017 

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 25 september 2017 

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 30 oktober 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 18 december 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

Prenumerera

 

Ledamöter

Tekniska nämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2014-2018 enligt fördelningen nedan

 Parti 

 Ordinarie ledamot 

 Ersättare 

 Socialdemokraterna 

 2

 2

 Moderaterna 

 2 

 2

 Liberalerna 

 1 

 1 

 Sverigedemokraterna 

 1 

 1 

 Miljöpartiet 

 1 

 1

 Vänsterpartiet 

 - 

 - 

 Kristdemokraterna 

 1 

 1 

 Centerpartiet 

 1 

 1 

Tekniska nämndens presidium

Ordförande
Catharina Andersson (S)

1:e vice ordförande
Tilman D Thulesius (MP)

2:e vice ordförande
Marcus Sköld (M)

Kontakta en politiker


Ordinarie ledamöter

Ersättare

Socialdemokraterna

Catharina Andersson

Harry Holmström

Leif Janson

Emil Hellblom

Moderaterna

Marcus Sköld

Sune Ahlsgren

Lisbeth Waern

Jan-Erik Tärnström

Liberalerna

Sören Fridman

André Javdan

Sverigedemokraterna

Katarina Olofsson

Helena Jönsson Lundgren

Miljöpartiet

Tilman D Thulesius

-

Vänsterpartiet

-

-

Kristdemokraterna

Jarl Teljstedt

Daniele Spagnolo

Centerpartiet

Lars Malmström

 Per Lindahl

 

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)