Socialnämnd

Socialnämnden ansvar för stöd och service till personer som behöver hjälp för att nå en skälig levnadsnivå och få ett så självständigt liv som möjligt. Socialnämnden ansvarar även för arbetsmarknadsfrågor och verksamhetskontakter med näringslivet.

Detta innebär att nämnden arbetar med:

  • omsorg om människor med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar
  • barn- och ungdomsvård
  • missbruksvård
  • den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde, upp till sjuksköterskenivå
  • ekonomiskt bistånd och stöd till att bli självförsörjande
  • familjerätt och familjerådgivning
  • insatser till nyanlända personer och flyktingar
  • integration
  • budget- och skuldsanering
  • Socialnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Socialnämndens arbete styrs i ett reglemente som Kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämnden respektive ordförande och kontorschef och annan anställd har rätt att besluta om.

Reglemente och delegationsordning hittar du i i författningssamlingen. Se länk längst ned på sidan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Dag framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.

Sammanträden och handlingar under 2022

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

27 januari 2022

Dagordning Pdf, 229 kB.

Handlingar Pdf, 5 MB.

Protokoll Pdf, 422 kB.

10 mars 2022

Dagordning Pdf, 212 kB.

Handlingar Pdf, 10 MB.

Protokoll Pdf, 324 kB.

28 april 2022

Dagordning Pdf, 191 kB.

Handlingar Pdf, 19 MB.

Protokoll Pdf, 558 kB.

2 juni 2022

Dagordning Pdf, 164 kB.

Handlingar Pdf, 23 MB.

Protokoll Pdf, 705 kB.

8 september 2022
6 oktober 2022
17 november 2022
15 december 2022

Prenumerera

 

Ledamöter

Socialnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022 enligt fördelningen nedan

Partifördelning

 Parti 

 Ordinarie ledamot 

 Ersättare 

Moderaterna 

22

Liberalerna 

1

1

Kristdemokraterna 

1

1

Centerpartiet

Socialdemokraterna

3

3

Vänsterpartiet

1

Miljöpartiet

-

-

Sverigedemokraterna

2

2


Socialnämndens presidium

Ordförande 
Martin Normark (L)

1:e vice ordförande
Birgitta Dickson (M)

2:e vice ordförande
Kerstin Ahlin (S)

Kontakta en politiker

Ledamöter

Ordinare ledamöter

Ersättare

Moderaterna

Birgitta Dickson

Stig Engcrantz

Marcus Sköld

Therese Nordin

Liberalerna

Martin Normark

Johan Skånberg

Kristdemokraterna

Daniele Spagnolo

Marlene Juthstrand

Centerpartiet


Ricard Wikman Koljo

Lars Thomasson

Socialdemokraterna

Kerstin Ahlin

Christer Norberg

Anni Ullberg

Birgitta Nylund

Jessica Dannefalk

Jane Eklund

Vänsterpartiet


Jeanette P K Bustos Cesped

Erik Karlsson

Miljöpartiet

 -

-

Sverigedemokraterna

Claus Engström

Johnny Storskörd

Carina Ferm

Anette Nyberg


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp