Socialnämnd

Socialnämndens ansvarar för stöd och service till personer som behöver hjälp för att nå en skälig levnadsnivå och få ett så självständigt liv som möjligt.

Det innebär att nämnden arbetar med:

  • omsorg om äldre människor
  • omsorg om människor med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar
  • kommunal hälso- och sjukvård
  • barn- och ungdomsvård
  • ekonomiskt bistånd och stöd till att bli självförsörjande
  • familjerätt och familjerådgivning
  • missbruksvård
  • insatser till nyanlända personer och flyktingar
  • integration
  • budget- och skuldrådgivning

Socialnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad Socialnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som Kommunfullmäktige beslutat om. Det hittar du i författningssamlingen. Se länk nedan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Dag framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.

Sammanträden 2018

Sammanträdesdag 


 Dagordning 

 Handlingar 


Protokoll 

 18 januari 2018


Dagordning

Handlingar


Protokoll

 19 februari 2018 


Dagordning

Handlingar


Protokoll

 22 mars 2018


Dagordning

Handlingar


Protokoll

 26 april 2018


Dagordning

Handlingar


Protokoll

 24 maj 2018


Dagordning

Handlingar


Protokoll

 23 augusti 2018 


Dagordning

Handlingar


Protokoll

 20 september 2018 


Dagordning

Handlingar


Protokoll

18 oktober 2018


Dagordning

Handlingar


Protokoll

 13 december 2018


Dagordning

Handlingar


 

 

Sammanträden 2017

Sammanträdesdag 


 Dagordning 

 Handlingar 

Protokoll 

 19 januari 2017 


Dagordning

Handlingar

Protokoll

 16 februari 2017 


Dagordning

Handlingar

Protokoll

 16 mars 2017


Dagordning

Handlingar

Protokoll

 27 april 2017


Dagordning

Handlingar

Protokoll

 23 maj 2017


Dagordning

Handlingar

Protokoll

 21 september 2017 


Dagordning

Handlingar

Bilaga ärende 5

Protokoll

 19 oktober 2017 


Dagordning

Handlingar

Protokoll

2 november 2017


Dagordning

Handlingar

Protokoll

 14 december 2017


Dagordning

Handlingar

Protokoll

Prenumerera

 

Ledamöter

Socialnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2014-2018 enligt fördelningen nedan

Partifördelning

 Parti 

 Ordinarie ledamot 

 Ersättare 

Socialdemokraterna 

3

 Moderaterna 

Liberalerna 

Sverigedemokraterna 

Miljöpartiet 

1

1

Vänsterpartiet 

-

Kristdemokraterna

1

1

Centerpartiet

1

1

 

Socialnämndens presidium

Ordförande
Tina Teljstedt (KD)

1:e vice ordförande
Kerstin Ahlin (S)

2:e vice ordförande
Anders Åkerlind (M)

Kontakta en politiker

Ledamöter

Ordinare ledamöter

Ersättare

Socialdemokraterna

Kerstin Ahlin

Anni Ullberg

Britt-Marie Gerdin

Helena Nordström

Kimmo Lindstedt


Moderaterna

Anders Åkerlind

Lisbeth Waern

Björn Liljedahl

Rolf Andersson

Vesna Rajic

Malin Fornander

Liberalerna

Martin Normark

Irene Eklöf

Sverigedemokraterna

Anitha Slahrs Nygårds


Miljöpartiet

Klaus Durhagen


VänsterpartietKristina Henriksson

Kristdemokraterna

Tina Teljstedt

Marlene Juthstrand

Centerpartiet

Ricard Wikman Koljo

Berit Brofalk

 

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)