Socialnämnd

Socialnämnden ansvar för stöd och service till personer som behöver hjälp för att nå en skälig levnadsnivå och få ett så självständigt liv som möjligt. Socialnämnden ansvarar även för arbetsmarknadsfrågor och verksamhetskontakter med näringslivet.

Detta innebär att nämnden arbetar med:

  • omsorg om människor med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar
  • barn- och ungdomsvård
  • missbruksvård
  • den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde, upp till sjuksköterskenivå
  • ekonomiskt bistånd och stöd till att bli självförsörjande
  • familjerätt och familjerådgivning
  • insatser till nyanlända personer och flyktingar
  • integration
  • budget- och skuldsanering
  • Socialnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Socialnämndens arbete styrs i ett reglemente som Kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämnden respektive ordförande och kontorschef och annan anställd har rätt att besluta om.

Reglemente och delegationsordning hittar du i i författningssamlingen. Se länk längst ned på sidan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Dag framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.

Prenumerera

 

Ledamöter

Socialnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022 enligt fördelningen nedan

Partifördelning

 Parti 

 Ordinarie ledamot 

 Ersättare 

Moderaterna 

22

Liberalerna 

1

1

Kristdemokraterna 

1

1

Centerpartiet

Socialdemokraterna

3

3

Vänsterpartiet

1

Miljöpartiet

-

-

Sverigedemokraterna

2

2


Socialnämndens presidium

Ordförande 
Martin Normark (L)

1:e vice ordförande
Birgitta Dickson (M)

2:e vice ordförande
Kerstin Ahlin (S)

Kontakta en politiker

Ledamöter

Ordinare ledamöter

Ersättare

Moderaterna

Birgitta Dickson

Therese Nordin

Marcus Sköld

Stig Engcrantz

Liberalerna

Martin Normark

Johan Skånberg

Kristdemokraterna

Daniele Spagnolo

Marlene Juthstrand

Centerpartiet


Ricard Wikman Koljo

Lars Thomasson

Socialdemokraterna

Kerstin Ahlin

Jessica Dannefalk

Anni Ullberg

Christer Norberg

Helena Austrell

Birgitta Nylund

Vänsterpartiet


Jeanette P K Bustos Cesped

Amal Yazigi

Miljöpartiet

 -

-

Sverigedemokraterna

Jasmin Norgren

Johnny Storskörd

Claus Engström

Anette Nyberg


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp