Revision

Kommunallagen reglerar att det ska finnas revisorer för att granska verksamheten. Kommunrevisionen ska granska ändamålsenligheten och den ekonomiska nyttan i kommunens och bolagens verksamheter.

Granskningen görs på uppdrag av kommunfullmäktige och omfattar också nämndernas styrning och kontroll. Kommunrevisionen arbetar oberoende och objektivt och är en del av den demokratiska kontrollen.

Revisionens uppgift är att kontrollera och säkerställa att verksamheten i Upplands-Bros kommun utförs säkert, att de uppsatta målen nås och att det sker på det sätt som det var tänkt.

Valda revisorer för perioden 2014-2018

Ordförande
Thomas Ljungren (M)

Vice ordförande
Roger Gerdin (S)

Socialdemokraterna

Roger Gerdin

Sverigedemokraterna

Göran Boklint

Moderaterna

Thomas Ljunggren

Liberalerna

Vakant

Miljöpartiet

Tord Svengren

Kristdemokraterna

Leif Söderlund

Centerpartiet

Bertil Axelsson

Vänsterpartiet

Carlos Bustos

 

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)