Näringslivsrådet

Näringslivsrådet är rådgivande till kommunledningen i frågor kring näringslivsutveckling.

Rådet består av representanter från Upplands-Bros företagarföreningar, representanter från näringslivet samt politiker och tjänstemän.

På agendan finns aktuella näringslivsfrågor, näringslivsrådets fokusområden samt frågeställningar från näringslivet.

Har du frågor om näringslivsrådet, kontakta Nassim Nyholm, näringslivsutvecklare.


2021

Sammanträdesdatum


Dagordningar

Minnesanteckningar

3 mars


Dagordning Pdf, 75 kB.

Minnesanteckning Pdf, 100 kB.

5 maj


Dagordning Pdf, 24 kB.

Minnesanteckning Pdf, 93 kB.

1 september
3 november

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp