Näringslivsrådet

Näringslivsrådet är rådgivande till kommunledningen i frågor kring näringslivsutveckling.

Rådet består av representanter från Upplands-Bros företagarföreningar, representanter från näringslivet samt politiker och tjänstemän.

På agendan finns aktuella näringslivsfrågor, näringslivsrådets fokusområden samt frågeställningar från näringslivet.

Har du frågor om näringslivsrådet, kontakta Nassim Nyholm, näringslivsutvecklare.


2020

Sammanträdesdatum


Dagordningar

Minnesanteckningar

11 mars


Dagordning

Minnesanteckningar

6 maj


Dagordning

Minnesanteckningar

7 september


Dagordning

Minnesanteckningar

14 oktober
9 december

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp