Rådgivande grupper

Många kommunala verksamheter samarbetar i grupper som fungerar som rådgivande organ till kommunen i olika frågor.

De här råden samråder och delar information med företrädare för kommunens styrelser och nämnder och ersätter inte några yrkesgrupper eller andra rådgivande instanser.

Nedan hittar du mer information kring varje enskilt råd.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)