Rådgivande grupper

De politiska råden är en plattform för utbyte av information mellan kontorschefer, förtroendevalda och organisationer eller föreningar verksamma i Upplands-Bro.

Råden har inget mandat att fatta beslut, men kan vara remissinstans i olika frågor. Vem eller vilka förtroendevalda som ingår i respektive råd regleras i de olika rådens reglemente eller genom val i den styrelse eller nämnd som är huvudman för rådet.

Nedan hittar du mer information kring varje enskilt råd.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp