Rådgivande grupper

De politiska råden är en plattform för utbyte av information mellan kontorschefer, förtroendevalda och organisationer eller föreningar verksamma i Upplands-Bro.

Råden har inget mandat att fatta beslut, men kan vara remissinstans i olika frågor. Vem eller vilka förtroendevalda som ingår i respektive råd regleras i de olika rådens reglemente eller genom val i den styrelse eller nämnd som är huvudman för rådet.

Nedan hittar du mer information kring varje enskilt råd.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp