Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är kulturskola, bibliotek, allmän kulturell verksamhet, fritids- och föreningsverksamhet, fritidsgårdar samt simhall och badplatser.

Kultur- och fritidsnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente  som Kommunfullmäktige beslutat om. Det hittar du i författningssamlingen. Se länk nedan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Dag framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.


Sammanträden och handlingar under 2019

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

19 februari 2019

Dagordning

Handlingar


2 april 2019
28 maj 2019
24 september 2019
22 oktober 2019
3 december 2019

Sammanträdestider och handlingar 2018

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

6 februari 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

27 mars 2018

INSTÄLLT

INSTÄLLT

INSTÄLLT

22 maj 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

28 augusti (EXTRA)

Dagordning

Handlingar

Protokoll

25 september 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

16 oktober 2018

INSTÄLLT

INSTÄLLT

INSTÄLLT

4 december 2018

Dagordning

Handlingar

Bilagor ärende §53

Protokoll

 Sammanträdesdag

Dagordning 

Handlingar

Protokoll

 21 februari 2017 

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 11 april 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 9 maj 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 7 juni 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

12 september 2017 

Dagordning

Handlingar

Protokoll

24 oktober 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

5 december 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll


Prenumerera


Ledamöter

Kultur- och fritidsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022 enligt fördelningen nedan

 Parti 

 Ordinarie ledamot 

 Ersättare 

Moderaterna 

 2

2

Liberalerna

 1

1

Kristdemokraterna

 1

1

Centerpartiet

 1 

Socialdemokraterna

 3

3

Vänsterpartiet 

 1

Miljöpartiet

 -

-

Sverigedemokraterna

2

2

Kultur- och fritidsnämndens presidium

Ordförande
Mattias Peterson (C)

1:e vice ordförande
Paul Gustavsson (M)

2:e vice ordförande
Naser Vukovic (S)

Kontakta en politiker

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Moderaterna


Paul Gustavsson

Mats Högberg 

Stanislav Lewalski

 Mohamed Guezguez

Liberalerna


Anders Eklöf

Marianne Stigle

Kristdemokraterna


Linus Stefanson

Sofia Nordell-Ogevall

Centerpartiet

Mattias Peterson

Göran Söderqvist

Socialdemokraterna

Naser Vukovic

Susanne Engzell

Seid Alajbegovic

Leif Jansson

Hibo Salad Ali

Linda Pettersson

Vänsterpartiet

Khalouta Simba

Kurshid Chowdhury

Miljöpartiet


-

-

Sverigedemokraterna


Katarina Olofsson

Rolf Ringstrand

Helena Jönsson Lundgren

-

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)