Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är kulturskola, bibliotek, allmän kulturell verksamhet, fritids- och föreningsverksamhet, fritidsgårdar samt simhall och badplatser.

Kultur- och fritidsnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente  som Kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämnden respektive ordförande och kontorschef och annan anställd har rätt att besluta om.

Reglemente och delegationsorning hittar du i i författningssamlingen. Se länk nedan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Dag framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.


Sammanträden och handlingar under 2021

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

16 februari 2021

Kallelse

Handlingar

Protokoll

23 mars 2021

Kallelse

Handlingar

Kompletterande handlingar - Ärende 3 och 12

Protokoll

30 mars 2021 EXTRA

Kallelse

Handlingar

Protokoll

25 maj 2021

Kallelse

Handlingar


28 september 2021
19 oktober 2021
7 december 2021


Sammanträden och handlingar under 2020

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

18 februari 2020

Kallelse

Handlingar

Protokoll

26 feb 2020 EXTRA

Kallelse

Handlingar

Protokoll

31 mars 2020

Kallelse

Handlingar

Protokoll

26 maj 2020

Kallelse

Handlingar

Protokoll

29 september 2020

Kallelse

Handlingar

Protokoll

20 oktober 2020

Kallelse

Handlingar

Protokoll

8 december 2020

Kallelse

Handlingar

ProtokollSammanträden och handlingar under 2019

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

19 februari 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

2 april 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

28 maj 2019

Dagordning

Handlingar

Protokollsutdrag §§ 30-31

Protokoll

24 september 2019

Dagordning

Handlingar

Protokollsutdrag § 42

Protokoll


22 oktober 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

3 december 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll


Prenumerera


Ledamöter

Kultur- och fritidsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022 enligt fördelningen nedan

 Parti 

 Ordinarie ledamot 

 Ersättare 

Moderaterna 

 2

2

Liberalerna

 1

1

Kristdemokraterna

 1

1

Centerpartiet

 1 

Socialdemokraterna

 3

3

Vänsterpartiet 

 1

Miljöpartiet

 -

-

Sverigedemokraterna

2

2

Kultur- och fritidsnämndens presidium

Ordförande
Mattias Peterson (C)

1:e vice ordförande
Paul Gustavsson (M)

2:e vice ordförande
Naser Vukovic (S)

Kontakta en politiker

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Moderaterna


Paul Gustavsson

Mats Högberg 

Stanislav Lewalski

Masoud Zadeh

Liberalerna


Anders Eklöf

Marianne Stigle

Kristdemokraterna


Linus Stefanson

Ylva Henriksson

Centerpartiet

Mattias Peterson

Göran Söderqvist

Socialdemokraterna

Naser Vukovic

Maikki Lemne

Seid Alajbegovic

Leif Jansson

Hibo Salad Ali

Christer Norberg

Vänsterpartiet

Khalouta Simba

Kurshid Chowdhury

Miljöpartiet


-

-

Sverigedemokraterna


Katarina Olofsson

Rolf Ringstrand

Mats Zettmar

Richard Ramstedt


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp