Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är kulturskola, bibliotek, allmän kulturell verksamhet, fritids- och föreningsverksamhet, fritidsgårdar samt simhall och badplatser.

Kultur- och fritidsnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente  som Kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämnden respektive ordförande och kontorschef och annan anställd har rätt att besluta om.

Reglemente och delegationsorning hittar du i i författningssamlingen. Se länk nedan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Dag framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.

Sammanträden och handlingar under 2022

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

25 januari 2022

Dagordning Pdf, 227 kB.

Handlingar

Protokoll Pdf, 331 kB.

8 mars 2022

Dagordning Pdf, 173 kB.

Handlingar Pdf, 20 MB.

Protokoll Pdf, 185 kB.

31 maj 2022

Dagordning Pdf, 347 kB.

Handlingar Pdf, 64 MB.

Protokoll Pdf, 302 kB.

4 oktober 2022
15 november 2022
13 december 2022
Prenumerera


Ledamöter

Kultur- och fritidsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022 enligt fördelningen nedan

 Parti 

 Ordinarie ledamot 

 Ersättare 

Moderaterna 

 2

2

Liberalerna

 1

1

Kristdemokraterna

 1

1

Centerpartiet

 1 

Socialdemokraterna

 3

3

Vänsterpartiet 

 1

Miljöpartiet

 -

-

Sverigedemokraterna

2

2

Kultur- och fritidsnämndens presidium

Ordförande
Mattias Peterson Ersoy (C)

1:e vice ordförande
Peter Wissing (M)

2:e vice ordförande
Naser Vukovic (S)

Kontakta en politiker

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Moderaterna


Peter Wissing

Anthony Haddad

Stanislav Lewalski

Masoud Zadeh

Liberalerna


Anders Eklöf

Marianne Stigle

Kristdemokraterna


Linus Stefanson

Sarah Andersson

Centerpartiet

Mattias Peterson Ersoy

Göran Söderqvist

Socialdemokraterna

Naser Vukovic

Maikki Lemne

Seid Alajbegovic

Leif Jansson

Hibo Salad Ali

Christer Norberg

Vänsterpartiet

Khalouta Simba

Kurshid Chowdhury

Miljöpartiet


-

-

Sverigedemokraterna


Katarina Olofsson

Richard Ramstedt

Mats Zettmar

Vakant


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp