Trygghetsutskott

Kommunstyrelsen inrättade i början av år 2019 ett Trygghetsutskott. Utskottets uppgift är att ansvara för brottsförebyggande frågor i kommunen samt politiskt ansvar för samordning av dessa frågor med andra relevanta aktörer som exempelvis polis, räddningstjänst, väktarbolag, skolor, socialtjänst, bostadsbolag, näringsliv, bostadsrättsföreningar, frivilligorganisationer och föreningar. Utskottet utgör även kommunens brottsförebyggande råd. Vad Trygghetsutskottet ska arbeta med styrs av ett beslut av Kommunstyrelsen från den 5 december 2018.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Tid och plats framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.


Trygghetsutskottets presidium

Ordförande

Fredrik Kjos (M)

1:e vice ordförande

Hans Åberg (L)

2:e vice ordförande

Camilla Janson (S)

Ledamöter

Trygghetsutskottet består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2018-2022 enligt fördelningen nedan

Parti 

Ordinarie ledamot 

Ersättare 

Socialdemokraterna 

Camilla Janson

Rolf Nersing


Mary Svenberg

Juan Chacon


Annika Falk


Moderaterna

Fredrik Kjos

Paul GustafssonMait Johansson

Sverigedemokraterna

Katarina Olofsson

Claus Engström

Liberalerna

Hans Åberg

Martin Normark

MiljöpartietKristdemokraterna 

Jan Stefanson

Jan-Erik Björk

Centerpartiet 

Mattias Peterson
Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp