Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering med uppdrag att styra kommunen och genomföra besluten som Kommunfullmäktige beslutat.

Kommunstyrelsen har ansvar för samhällsutvecklingen genom till exempel bostadsbyggande och har ett samordningsansvar för kommunens information, IT, säkerhetsfrågor och liknande. Komunstyrelsen är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Kommunstyrelsen leds av en allianspartierna i Upplands-Bro under perioden 2018-2022.

Vad Kommunstyrelsen ska arbeta med styrs i ett reglemente som Kommunfullmäktige beslutat om. Det hittar du i författningssamlingen.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Tid och plats framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.


Sammanträden och handlingar under 2021‌

Sammanträdesdag

Dagording

Handlingar

Protokoll

3 februari 2021

Dagordning

Handlingar

Protokoll

17 mars 2021

Dagordning

Handlingar

Protokoll

14 april 2021

Dagordning

Handlingar

Protokoll

28 april 2021 (EXTRA)

Dagordning

Handlingar

Protokoll

26 maj 2021

Dagordning

Handlingar


25 augusti 2021
29 september 2021
27 oktober 2021
1 december 2021


Sammanträden och handlingar under 2020‌

Sammanträdesdag

Dagording

Handlingar

Protokoll

29 januari 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

4 mars 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

15 april 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

27 maj 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

16 september 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

30 september 2020 (EXTRA)

Dagordning

Handlingar

Protokoll

14 oktober 2020 (EXTRA)

Dagordning

Handlingar

Protokoll

28 oktober 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

2 december 2020

Dagordning

Handlingar

ProtokollSammanträden och handlingar under 2019

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

23 januari 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

6 mars 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

10 april 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

29 maj 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll


Omedelbart justerade §§ 71 & 85

25 september 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

Omedelbart justerad § 92

16 oktober 2019

(EXTRA)

Dagordning

Handlingar

Protokoll

23 oktober 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

13 november 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

4 december 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll


Kommunstyrelsen 2018

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

31 januari 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

28 februari 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

7 mars 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

28 mars 2018 (EXTRA)

Dagordning

Handlingar

Protokoll

25 april 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

30 maj 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

13 juni 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

5 september 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

3 oktober 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

7 november 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

5 december 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 

 Prenumerera

Ledamöter

Kommunstyrelsen består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022 enligt fördelningen nedan

 Parti 

 Ordinarie ledamot 

 Ersättare 

Moderaterna 

 3 

 4

 Liberalerna

 2

 1

 Kristdemokraterna 

 2

 1 

 Centerpartiet

 1 

 2

 Socialdemokraterna

 4

 4

 Vänsterpartiet

 1

 1 

 Miljöpartiet

 1 

 1

 Sverigedemokraterna

 2

 2

Kommunstyrelsens presidium

Ordförande
Fredrik Kjos (M)

1:e vice ordförande
Martin Normark (L)

2:e vice ordförande
Camilla Janson (S)

Kontakta en politiker


Moderaterna

Fredrik Kjos

Marcus Sköld

Anders Åkerlind

Birgitta Dickson

Andreas Åström

Mait Johansson


Paul Gustavsson

Liberalerna

Martin Normark

Börje Wredén

Hans Åberg


Kristdemokraterna


Jan Stefanson

Karl-Erik Lindholm

Jan-Erik Björk


Centerpartiet


Lisa Edwards

Mattias Peterson


Christina Brofalk

Socialdemokraterna

Camilla Janson

Catharina Andersson

Mary Svenberg

Sven-Inge Nylund

Annika Falk

Rolf Nersing

Conny Timan

Juan Chacon

Vänsterpartiet

Erik Karlsson

Thomas Carneheim

Miljöpartiet

Sara Ridderstedt

Anna Norberg

Sverigedemokraterna

Katarina Olofsson

Bo Nersing

Johan Silversjö

Claus Engström


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp