Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering med uppdrag att styra kommunen och genomföra besluten som Kommunfullmäktige beslutat.

Kommunstyrelsen har ansvar för samhällsutvecklingen genom till exempel bostadsbyggande och har ett samordningsansvar för kommunens information, IT, säkerhetsfrågor och liknande. Kommunstyrelsen är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Kommunstyrelsen leds av en allianspartierna i Upplands-Bro under perioden 2018-2022.

Vad Kommunstyrelsen ska arbeta med styrs i ett reglemente som Kommunfullmäktige beslutat om. Det hittar du i författningssamlingen.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Tid och plats framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.

 Prenumerera

Ledamöter

Kommunstyrelsen består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022 enligt fördelningen nedan

 Parti 

 Ordinarie ledamot 

 Ersättare 

Moderaterna 

 3 

 4

 Liberalerna

 2

 1

 Kristdemokraterna 

 2

 1 

 Centerpartiet

 1 

 2

 Socialdemokraterna

 4

 4

 Vänsterpartiet

 1

 1 

 Miljöpartiet

 1 

 1

 Sverigedemokraterna

 2

 2

Kommunstyrelsens presidium

Ordförande
Fredrik Kjos (M)

1:e vice ordförande
Martin Normark (L)

2:e vice ordförande
Camilla Janson (S)

Kontakta en politiker


Moderaterna

Fredrik Kjos

Marcus Sköld

Anders Åkerlind

Birgitta Dickson

Andreas Åström

Mait Johansson


Paul Gustavsson

Liberalerna

Martin Normark

Börje Wredén

Hans Åberg


Kristdemokraterna


Jan Stefanson

Karl-Erik Lindholm

Jan-Erik Björk


Centerpartiet


Mattias Peterson Ersoy

Lisa Edwards


Christina Brofalk

Socialdemokraterna

Camilla Janson

Catharina Andersson

Mary Svenberg

Sven-Inge Nylund

Annika Falk

Rolf Nersing

Conny Timan

Juan Chacon

Vänsterpartiet

Erik Karlsson

Thomas Carneheim

Miljöpartiet

Sara Ridderstedt

Anna Norberg

Sverigedemokraterna

Katarina Olofsson

Bo Nersing

Johan Silversjö

Claus Engström


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp