Arkiv protokoll och handlingar

Nedan ser du protokoll och handlingar från Kommunfullmäktige åren 2015-2016.

 Sammanträden och handlingar under 2018

Sammanträdesdag

Kungörelse

Handlingar

Protokoll

14 februari 2018

Kungörelse

Handlingar

Protokoll

21 mars 2018

Kungörelse

Handlingar

Protokoll § 43-44

Protokoll § 40-42, 45-53

28 mars 2018 (EXTRA)

Kungörelse

Handlingar

Protokoll

16 maj 2018

Kungörelse

Handlingar

Protokoll

13 juni 2018

Kungörelse

Handlingar

Protokoll

19 september 2018

Kungörelse

Handlingar

Protokoll

17 oktober 2018

Kungörelse

Handlingar

Protokoll

21 november 2018

Kungörelse

Handlingar

Protokoll

19 december 2018

Kungörelse

Handlingar

Protokoll


 

 

Sammanträden och handlingar under 2016

Sammanträdesdag 

Dagordning 

Handlingar 

Protokoll 

17 februari 2016

Dagordning

Handlingar

Protokoll

23 mars 2016

Dagordning

Handlingar

Protokoll

11 maj 2016

Dagordning

Handlingar

Protokoll

15 juni 2016

Dagordning

Handlingar

Protokoll

19 oktober 2016

Dagordning

Handlingar

Protokoll

30 november 2016

Dagordning

Handlingar

Protokoll  

21 december 2016

Dagordning

Handlingar

Protokoll


 Sammanträden och handlingar under 2015 

Sammanträdesdag 

Dagordning 

Handlingar 

Protokoll 

11 februari 2015

Dagordning

Handlingar

Bil. ärende 7

Protokoll

25 mars 2015

INSTÄLLT

INSTÄLLT

INSTÄLLT

22 april 2015

Dagordning

Handlingar

Protokoll

3 juni 2015

Dagordning

Handlingar

Protokoll

9 september 2015

Dagordning

Handlingar

Bil. ärende 11

Protokoll

14 oktober 2015

Dagordning

Handlingar

Protokoll

18 november 2015

Dagordning

Handlingar

Bil. ärende 7

Protokoll  

16 december 2015

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 

 Sammanträden och handlingar under 2014

Sammanträdesdag 

Dagordning 

Handlingar 

Protokoll 

12 februari 2014

Dagordning

Handlingar

Bil. ärende 8

Bil. ärende 9

Protokoll

20 februari 2014

Dagordning

Handlingar

Protokoll

26 mars 2014

Dagordning

Handlingar

Bil. ärende 6

Bil. ärende 7

Protokoll

7 maj 2014

Dagordning

Handlingar

Bil. ärende 15

Protokoll

11 juni 2014

Dagordning

Handlingar

Protokoll

17 september 2014

Dagordning

Handlingar

Protokoll

15 oktober 2014

Dagordning

Handlingar

Protokoll

19 november 2014

Dagordning

Handlingar

Protokoll  

17 december 2014

Dagordning

Handlingar

Bil. ärende 35

Bil. ärende 36

Protokoll

 

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp