Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och den enda politiska gruppen som väljs direkt genom val av kommuninnevånarna vart fjärde år. De övriga nämnderna och Kommunstyrelsen väljs av den nya Kommunfullmäktige efter ett sådant val.

Se Kommunfullmäktige i direktsändning

Kommunfullmäktige beslutar i principiella frågor som till exempel mål, budget, taxor och även hur den politiska organisationen ska vara utformad under de kommande fyra åren efter ett val.

Kommunfullmäktige kan även ge nämnderna rätt att besluta i vissa frågor eller att de ska göra yttranden i vissa ärenden innan Kommunfullmäktige kan fatta sina beslut.

Kopplad till Kommunfullmäktige finns även en valberedning som förbereder val av eventuella nya ledamöter och ersättare till nämnder, kommunala uppdrag i nämnder, bolag eller andra organ med kommunal representation som till exempel olika kommunförbund.

Med vad och hur Kommunfullmäktige ska arbeta styrs i en arbetsordning som motsvarar andra nämnders reglemente. Det hittar du i författningssamlingen.

Som medborgare har du möjlighet att ställa frågor till Kommunfullmäktige under allmänhetens frågestund. Mer om allmähetens frågestund kan du läsa i författningssamlingen.

Kontakta en politiker

Vill du kontakta en politiker i Kommunfullmäktige hittar du kontaktuppgifter längre ner på den här sidan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Tid och plats framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.


Sammanträden och handlingar under 2022

Sammanträdesdag

Tillkännagivande

och kallelse

Handlingar

Protokoll

19 januari 2022
EXTRA

Kallelse Pdf, 368 kB.

Handlingar Pdf, 451 kB.

Protokoll Pdf, 139 kB.

16 februari 2022

Kallelse Pdf, 347 kB.

Handlingar Pdf, 56 MB.

Protokoll Pdf, 261 kB.

30 mars 2022

Kallelse Pdf, 260 kB.

Handlingar Pdf, 32 MB.

Protokoll Pdf, 246 kB.

27 april 2022

Kallelse Pdf, 46 kB.

Handlingar Pdf, 51 MB.

Protokoll Pdf, 164 kB.

15 juni 2022

Kallelse Pdf, 260 kB.

Handlingar del 1 Pdf, 98 MB.

Handlingar del 2 Pdf, 247 MB.

Protokoll Pdf, 518 kB.

24 augusti 2022 (EXTRA)
21 september 2022
19 oktober 2022
16 november 2022
14 december 2022

Ledamöter

Kommunfullmäktige består av 41 ordinarie ledamöter och 25 ersättare under mandatperioden 2018-2022 enligt fördelning nedan

 Parti 

 Ordinarie 

Ersättare 

 Socialdemokraterna 

 11 

 6 

 Moderaterna 

 10 

 5 

 Sverigedemokraterna  

 7

4 

 Liberalerna

 4 

2 

 Kristdemokraterna 

 3 

2 

 Vänsterpartiet 

 3 

2 

 Centerpartiet

 2 

2 

 Miljöpartiet

 1 

2 


Kommunfullmäktiges presidium

Ordförande
Anders Åkerlind (M)

1:e vice ordförande
Jan-Erik Björk (KD)

2:e vice ordförande
Björn-Inge Björnberg (S)

Kontakta en politiker

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Socialdemokraterna


Camilla Janson

Helena Austrell

Rolf Nersing

Kimmo Lindstedt

Catharina Andersson

Mary Svenberg

Björn-Inge Björnberg

Jan Lannefelt

Seid Alajbegovic

Conny Timan

Rasmus Lindstedt

Anni Ullberg

Kerstin Ahlin


Naser Vukovic


Hibo Salad Ali


Sven-Inge Nylund


Annika Falk


Moderaterna

Fredrik Kjos


Lars Axelsson


Anders Åkerlind

Cecilia Norlin

Marcus Sköld

Lena Åkerlind

Mait Johansson

Kerstin Molander

Paul Gustavsson

Erling Weibust

Stanislaw Lewalski

Daniel Walfridsson

Mats Högberg


Masoud Zadeh


Rolf Andersson


Sverigedemokraterna

Katarina Olofsson

Agnieszka Silversjö

Andreas Persson

Anette Nyberg

Johan Silversjö

Mats Zettmar

Johan Tholander

Stefan Andersson

Helena Lundgren


Jan Ramstedt


Börje Svensson


Liberalerna

Martin Normark

Anders Eklöf

Hans Åberg

Marianne Stigle

Nawal Al-Ibrahim


Börje Wredén


Kristdemokraterna


Jan-Erik Björk

Karl-Erik Lindholm

Jan Stefanson

Marlene Juthstrand

Tina Teljstedt


Vänsterpartiet

Annelies Lindblom

Kjell A Johansson

Khalouta Simba

Kristina Henriksson

Erik Karlsson


 Centerpartiet

Lisa Edward

Ricard Wikman Koljo

Mattias Peterson Ersoy

Lars Thomasson

Miljöpartiet

Sara Ridderstedt

Andrée Wright


Klaus Dürhagen


Hantera prenumeration
Upp