Upplands-Bro kommunföretag AB

Upplands-Bro Kommunföretag AB är moderbolag till kommunens olika verksamhetsinriktade bolag, Upplands-Bro Kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus. Bolaget är helägt av Upplands-Bro kommun.

Upplands-Bro Kommunföretag AB har som huvuduppgift att:

  • Med sina verksamheter bidra till att utveckla Upplands-Bro kommun till en attraktiv boende- och verksamhetsort.
  • Styra och följa upp verksamheterna i dotterbolagen med hänsyn till kommunens bolagspolicy, generella ägardirektiv och årliga ägardirektiv.
  • Utveckla den operativa organisationens effektivitet genom samverkan mellan de ingående dotterbolagen.

Bolaget styrs av en styrelse vald av Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun och speglar den politiska mandatfördelningen i kommunen.

Sammanträden och handlingar under 2021

Sammanträdesdag

Kallelse

Handlingar

Protokoll

16 februari 2021

Kallelse Pdf, 267 kB.

Handlingar Pdf, 8 MB.

Protokoll Pdf, 194 kB.

29 mars 2021

Kallelse Pdf, 205 kB.

Handlingar Pdf, 804 kB.

Protokoll Pdf, 187 kB.

6 maj 2021

Kallelse Pdf, 217 kB.

Handlingar Pdf, 2 MB.

Protokoll Pdf, 198 kB.

15 juni 2021

Kallelse Pdf, 215 kB.

Handlingar Pdf, 49 MB.

Protokoll Pdf, 218 kB.

21 oktober 2021

Kallelse Pdf, 99 kB.

Handlingar Pdf, 9 MB.

Protokoll Pdf, 215 kB.

14 december 2021
Sammanträden och handlingar under 2020‌

Sammanträdesdag

Kallelse

Handlingar

Protokoll

18 februari 2020

Kallelse Pdf, 219 kB.

Handlingar Pdf, 7 MB.

Protokoll Pdf, 317 kB.

24 mars 2020

Kallelse Pdf, 219 kB.

Handlingar Pdf, 4 MB.

Protokoll Pdf, 214 kB.

5 maj 2020

Inställt10 juni 2020

Kallelse Pdf, 219 kB.

Handlingar Pdf, 6 MB.

Protokoll Pdf, 213 kB.

I oktober 2020

Kallelse Pdf, 214 kB.

Handlingar

Protokoll Pdf, 222 kB.

9 december 2020

Kallelse Pdf, 221 kB.

Handlingar Pdf, 3 MB.

Protokoll Pdf, 255 kB.

Förtroendevalda i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Presidium


Fredrik Kjos (M)

Ordförande

Jan Erik Björk (KD)

Vice ordförande

Camilla Janson (S)

2:e vice ordförande

Ledamöter

Ersättare

Camilla Janson (S)

Catharina Andersson (S)

Birgitta Nylund (S)

Annika Falk (S)

Helena Austrell (S)

Erik Karlsson (V)

Fredrik Kjos (M)

Mait Johansson (M)

Jan-Erik Björk (KD)

Lars Axelsson (M)

Mattias Peterson (C)

Anders Eklöf (L)

Hans Åberg (L)

Lisa Edwards (C)


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp