Upplands-Bro kommunföretag AB

Upplands-Bro Kommunföretag AB är moderbolag till kommunens olika verksamhetsinriktade bolag, Upplands-Bro Kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus. Bolaget är helägt av Upplands-Bro kommun.

Upplands-Bro Kommunföretag AB har som huvuduppgift att:

  • Med sina verksamheter bidra till att utveckla Upplands-Bro kommun till en attraktiv boende- och verksamhetsort.
  • Styra och följa upp verksamheterna i dotterbolagen med hänsyn till kommunens bolagspolicy, generella ägardirektiv och årliga ägardirektiv.
  • Utveckla den operativa organisationens effektivitet genom samverkan mellan de ingående dotterbolagen.

Bolaget styrs av en styrelse vald av Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun och speglar den politiska mandatfördelningen i kommunen.

Sammanträden och handlingar under 2020‌

Sammanträdesdag

Dagording

Handlingar

Protokoll

18 februari 2020

Kallelse

Handlingar

Protokoll

24 mars 2020

Kallelse

Handlingar

Protokoll

5 maj 2020

Inställt10 juni 2020

Kallelse

Handlingar

Protokoll

 1 oktober 2020

9 december 2020


Förtroendevalda i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Presidium


Fredrik Kjos (M)

Ordförande

Jan Erik Björk (KD)

Vice ordförande

Camilla Janson (S)

2:e vice ordförande

Ledamöter

Ersättare

Camilla Janson (S)

Catharina Andersson (S)

Birgitta Nylund (S)

Annika Falk (S)

Helena Austrell (S)

Erik Karlsson (V)

Fredrik Kjos (M)

Mait Johansson (M)

Jan-Erik Björk (KD)

Lars Axelsson (M)

Christina Brofalk (C)

Vakant (L)

Hans Åberg (L)

Mattias Peterson (C)

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp