Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Upplands-Bro kommunfastigheter AB är helägt av Upplands-Bro kommun. Bolaget ingår i en koncern med moderbolaget Upplands-Bro Kommunföretag AB och systerbolaget AB Upplands-Brohus.

Upplands-Bro kommunfastigheter AB köper teknisk och administrativ förvaltning av AB Upplands-Brohus. Upplands-Bro kommunfastigheter har ingen egen personal anställd. Den administrativa förvaltningen sker från Upplands-Brohus huvudkontor i Kungsängen.

Bolaget styrs av en styrelse vald av Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun och speglar den politiska mandatfördelningen i kommunen.

Förtroendevalda i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Presidium


Mait Johansson (M)

Ordförande

Ricard Wikman Koljo (C)

Vice ordförande

Helena Austrell (S)

2:e vice ordförande

Ledamöter

Ersättare

Helena Austrell (S)

Stig Engcrantz (M)

Kristian Cronsell (S)

Kjell Borg (M)

Tommy Svensson (S)

Christina Brofalk (C)

Mait Johansson (M)

Sören Fridman (L)

Ricard Wikman Koljo (C)

Birgitta Nylund (S)

Gunnar Gredeman (L)

Lise-Lotte Norberg (S)

Jan-Erik Björk (KD)

Erik Karlsson (V)


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp