AB Upplands-Brohus

AB Upplands-Brohus är ett bostadsbolag som helt ägs av Upplands-Bro kommun. Företaget är medlem i Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO). AB Upplands-Brohus hyr ut lägenheter, butiker och lokaler i Kungsängen och Bro.

AB Upplands-Brohus ingår i en koncern. Moderbolaget, Upplands-Bro Kommunföretag AB och systerbolaget  Upplands-Bro Kommunfastigheter AB. Upplands-Brohus säljer tjänster i form av teknisk och administrativ förvaltning till systerbolaget.

Bolaget styrs av en styrelse vald av Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun och speglar den politiska mandatfördelningen i kommunen.

‌Förtroendevalda i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag

Presidium


Jan-Erik Björk (KD)

Ordförande

Mait Johansson (M)

Vice ordförande

Birgitta Nylund (S)

2:e vice ordförande

Ledamöter

Ersättare

Birgitta Nylund (S)

Helena Austrell (S)

Kristian Cronsell (S)

Lise-Lotte Norberg (S)

Tommy Svensson (S)

Amal Yazigi (V))

Mait Johansson (M)

Tom Slettengren (M)

Jan-Erik Björk (KD)

Karl-Erik Lindholm (KD)

Christina Brofalk (C)

Lars Brofalk (C)

Gunnar Gredeman (L)

Sören Fridman (L)


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp